Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania skargi

UCHWAŁA Nr XXXIII/232/08

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz   art. 231 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Rogoźna do rozpatrzenia skargi Pań:

1.        Reginy Balcer

2.        Barbary Michalskiej

3.        Haliny Sowy-Antosik

4.        Stanisławy Sowy

z dnia 13 października 2008 r. na działalność pracownika w zakresie nienależytego wykonania zadań przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do  zawiadomienia skarżących o przekazaniu skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf