Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 40/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr  40/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  21 czerwca 2018 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
 5. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

Pani kierownik GOPS Ewelina Kowalska powiedziała, że w dniach od 08.07.2018 roku do 21.07.2018 roku dzieci i młodzież w wieku od 7 roku życia do 15 roku życia będą brały udział w kolonii nad morzem w Ustroniu Morskim. Kolonia organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W kolonii będzie brało udział 23 dzieci z terenu Gminy Rogoźno.

 

 1. Wakacyjny program wycieczkowy dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych:
  1. Szkota Podstawowa nr 2
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • Wyżywienie - 500,00
   • Usługi - 500,00
  2. Szkota Podstawowa nr 3
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  3. Szkoła Podstawowa Budziszewko
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  4. Szkota Podstawowa Pruśce
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  5. Szkoła Podstawowa Gościejewo
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  6. Szkoła Podstawowa Parkowo
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  7. Sołectwo Słomowo
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie• 500,00
   • usługi - 500,00
   • Zadanie zrealizowane w dniu 1 czerwca 2018 roku.
   • Wycieczka dzieci ze sołectwa Słomowo do Rosnówka.
   • W załączeniu wykaz dzieci i opiekunów.
  8. Sołectwo Studzieniec
   • wynagrodzenie dła opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
   • Zadanie zrealizowane w dniu 2 czerwca 2018 roku. Wycieczka dzieci ze sołectwa Studzienice do Biskupina, Wenecji. W załączeniu wykaz dzieci i opiekunów.
  9. Sołectwa :Garbatka, Owczegłowy
   • wyżywienie – 800,00
   • usługi – 2.900,00
 2. Obóz OSP
  • Usługi - 17.045,00
 3. Grupy wsparcia
  • Wyżywienie - 1.000,00
  • Usługi - 5.000,00
 4. Wakacyjny festyn rodzinny w dniu 28 lipca 2018 roku
  • Materiały - 433,00
  • Usługi - 20.000,00
 5. Dotacje : (realizacja zadań w sezonie wakacyjnym)
  • Stowarzyszenie „BARANEK" Świat ginących zawodów - 5.662,00
  • TPD Wakacje z przygodą   - 2.650,00
  • ZHP Harcerska Akcja Letnia - 5.000,00
  • Fundacja „ DAR ROGOŹNA " Wczasorekolekcje - 6.000,00
  • 19.312,00

 

RAZEM WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI i MŁODZIEŻY w 2018 roku z GPPiRPAiN

 1. Wynagrodzenia dla opiekunów - 2.400,00
 2. Wyżywienie, materiały - 6.233,00
 3. Usługi - 48.945,00
 4. Dotacje - 19.312,00
  • 76.890,00

 

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy są organizowane półkolonie w szkołach? Pani Maria Stachowiak zgodnie z panią z-cą burmistrza Renatą Tomaszewską odpowiedziały, że niestety nie ma półkolonii w szkołach.

 

Ad.6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Miasta i Gminy Rogoźna, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 3. regulaminu korzystania ze ścieżki spacerowo – rowerowej „Promenada”,
 4. przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 5. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2426, położonej w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Lipowej, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 12/10 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/7 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wełna 7/2, gm Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pytań brak
 11. zmian w budżecie Gminy  Rogoźno na rok 2018, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka
 12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie wnioski złożyli:

 • Pan radny Zbigniew Chudzicki zawnioskował dokończenie ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym,
 • Drugi wniosek radnego dotyczy wykoszenia trawy na ul. Mjr Biskupskiego,
 • Pan radny Jarosław Łatka zgłosił wniosek o wycięcie trawy na ul. Południowej,
 • Pan przewodniczący Łukasz Zaranek zgłosił wniosek w spr. wycięcia krzaków od ul. Lipowej do Ciesiel,
 • Radna Katarzyna Erenc – Szpek zgłosiła ustawienie koszy na ul. Fabrycznej.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

W związku z nieobecnością burmistrzów pan radny Łatka poprosił o pisemna odpowiedź na zapytania:

 • co z lampami na ul. Południowej oraz termin równania dróg

Natomiast pani radna Longina Kolanowska dołączyła swoje zapytanie dotyczące kanalizacji na ul. Prusa.

 

Ad. 8.  Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje obrady o godz. 19:00, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf