Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIII/ 230 /2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 roku.

 

w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2009 rok.

 

                Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i §49 ust.4, w związku z § 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej  Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna ( Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2001r. Nr 112,poz.2145 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2009, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/ 230/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008r.

 

 

I kwartał 2009

 

1.        Funkcjonowanie służby zdrowia w gminie Rogoźno. Ocena służby zdrowia pod kątem stanu technicznego i wymogów unijnych

2.        Ład i porządek publiczny, w tym zapoznanie się z podpisanymi umowami dot. sprzątania  miasta i utrzymania zieleni

3.        Opiniowanie materiałów sesyjnych

 

II kwartał 2009

1.        Projekty organizacyjne szkół – posiedzenie wspólne z dyrektorami placówek oświatowych

2.         Analiza materiałów  na sesję absolutoryjną - w zakresie działalności Komisji

3.         Opiniowanie materiałów sesyjnych

 

III kwartał 2009

1.        Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego

2.        Działalność gminy w zakresie sportu i rekreacji

3.        Analiza wykonania budżetu za I półrocze

4.        Opiniowanie materiałów sesyjnych

IV kwartał

1.        Działalność RCK i GOPS

2.        Przygotowanie wniosków i analiza materiałów do budżetu roku 2010 – w zakresie działalności Komisji

3.        Przygotowanie planu pracy na rok 2010

4.        Opiniowanie materiałów sesyjnych

Ponadto – w zależności od potrzeb – odbywać się będą posiedzenia Komisji zwoływane przez przewodniczącego Komisji, względnie jej członków.

 

 

drukuj pobierz pdf