Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 200/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 200/2009

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.         z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) oraz §3 pkt 1 ppkt 6) umowy użyczenia     nr 1020/SOO/3016023/07 z dnia 21.11.2007 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1  Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO) .

 

§ 2  Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie do dnia 23.12.2009 r. w składzie:

·         Przewodniczący                 -              Disterheft Maciej

·         Członek                               -              Lis Jan

·         Członek                               -              Łanucha Mariusz

 

§ 3  Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego.

 

§ 4  Zobowiązuję komisję do:

1)       przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)       przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3)       dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)       sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)       przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu,

6)       przekazania 1 egz. arkuszy spisowych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

 

§ 5  Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 6  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

 

§ 7  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf