Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 204/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 204/ 2009

BURMISTRZA ROGONA

z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie:  ustalenia wartości  wskaźników procentowych  do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z zmianami. ) i § 6 ust. 2 lit. a  -załącznika do Uchwały Nr XXXVl/ 249 / 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r - tj. regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr.96, poz.1443zdnia14.05.2009r.)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§1. Dyrektorom placówek oświatowych przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010r. w wysokości:

 

a)    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie                 19,47% wynagrodzenia zasadniczego

b)    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie                 19,42% wynagrodzenia zasadniczego

c)    Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie                 19,42% wynagrodzenia zasadniczego

d)    Dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie                                     19,47% wynagrodzenia zasadniczego

e)    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie                 19,47% wynagrodzenia zasadniczego

f)     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach                          15,90% wynagrodzenia zasadniczego

g)    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku                   15,90% wynagrodzenia zasadniczego

h)    Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie                                 18,70% wynagrodzenia zasadniczego

i)     Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie                 15,90% wynagrodzenia zasadniczego

j)     Dyrektor Przedszkola w Parkowie                                          15,90% wynagrodzenia zasadniczego

 

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi d/s Oświaty.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

 

drukuj pobierz pdf