Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do zbycia w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Aquabellis sp. zo.o.

 

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do zbycia w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Aquabellis sp. zo.o.

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha,

nr KW)

cena / wartość wkładu niepieniężnego

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1

ul. Fabryczna

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

2360 o pow. 0,8911ha, KW PO1O/00027622/4

1.148.417,00zł

- Działki nr 2360, 2362, 1349/14 położone w obrębie ewidencyjnym Rogoźno oraz działka nr 149/17 położona w obrębie ewidencyjnym Garbatka objęte są decyzją Burmistrza Rogoźna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.7331-1-3/10 z dnia 29.03.2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych wraz z pompowniami, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz budowie separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny w ramach przedsięwzięcia pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego

i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”.

Jednocześnie działka nr 2360 w części objęta jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego

w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec – uchwała nr XXXVI/342/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 09.03.2017 r., poz. 2018) jako obszar o symbolu 1E „tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka”.

Działki 2360 i 2362 zabudowane są budynkami oczyszczalni ścieków. Działki 1349/14 i 149/17 zajęte są pod przepompownie ścieków. 

 

 

Zbycie w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust.2 pkt.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej (aport)

na rzecz Aquabellis sp.zo.o.

- nabycie zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.).

 

 

 

 

2

2362 o pow. 0,1673ha, KW PO1O/00027620/0

3

ul. Sobolewskiego

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

1349/14 o pow. 0,0032ha, KW PO1O/00036647/1

1.926,00zł

4

Garbatka

(obręb Garbatka)

149/17 o pow. 0,0175ha, KW PO1O/00036653/6

9.821,00zł

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm..) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia  21 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 01 lutego 2019 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 21 grudnia 2018 r.

 

drukuj pobierz pdf