Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/337/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok

Uchwała Nr XLVIII/337/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok

 

                Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i §49 ust.4, w związku z § 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej  Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna ( Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2001r. Nr 112,poz.2145 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2010,

       który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik do uchwały Nr XLVIII/337/2009

                                                                              Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia

                                                                               30 grudnia 2009r.

 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2010

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Uwagi

1.

Styczeń

Działalność gminy w zakresie sportu i rekreacji

 

2.

Luty

Osiągnięcia edukacyjne w placówkach oświatowych gminy (temat sesyjny)

 

3.

Marzec

Bezpieczeństwo w gminie

 

4.

Kwiecień

Analiza materiałów na sesję absolutoryjną

 

5.

Maj

Projekty organizacyjne szkół

 

6.

Czerwiec

Działalność kulturalna w gminie (RCK, stowarzyszenia kulturalne, chóry, Koła Gospodyń Wiejskich etc.)

 

7.

Lipiec

Przerwa urlopowa

 

8.

Sierpień

Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

 

9.

Wrzesień

Ład i porządek w gminie

 

10.

Październik

Podsumowanie działalności komisji  V kadencji

 

 

Ponadto:

1.       Na posiedzeniach komisji omawiane będą materiały i dokumenty związane z najbliższą sesją RM.

2.        W zależności od potrzeb  odbywać się będą posiedzenia Komisji zwoływane przez przewodniczącego Komisji, względnie jej członków.

 

 

drukuj pobierz pdf