Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/338/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

Uchwała Nr XLVIII/338/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

 

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 6 ust.2, Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna ( Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2001r. Nr 112,poz.2145 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010, który stanowi z ałącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  


Załącznik do uchwały Nr XLVIII/338/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

Lp.

Miesiąc

Temat

Przygotowujący materiały

Ilość posiedzeń

1.

Styczeń

1.    Kontrola prawidłowości rozliczania dotacji przyznanych OSP (wybrane jednostki) za 2009 rok,

2.    Kontrola zasadności skarg składanych przez Pana J. Grabowskiego, mieszkańca Gminy Rogoźno,

3.    Kontrola zgodności wykonania z projektem, projektu ze zleceniem, a zlecenia z uchwałą budżetową:

a.       progów zwalniających na ul. Gościnnej w Rogoźnie,

b.       drogi Studzieńcu,

c.       chodnika w Słomowie

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

Sekretarz Gminy

1

2.

Luty

1.      Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe (wybrane organizacje) za 2009 rok

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

Sekretarz Gminy

1

3.

Marzec

1.      Ocena wykonania budżetu przez Burmistrza Rogoźna za 2009 rok

Skarbnik Gminy

Komisja Rewizyjna

1

4.

Kwiecień

1.      Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna

Komisja Rewizyjna

1

5.

Maj

1.      Kontrola dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i ZEAPO

Dyrektor ZEAPO

1

6.

Czerwiec

1.      Kontrola wydatków finansowanych w zakresie zadań własnych za 2009r. w GOPS

Kierownik GOPS

Skarbnik Gminy

1

7.

Lipiec

1.      Przerwa urlopowa

1

8.

Sierpień

1.      Kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r.

Dyrektor RCK

1

9.

Wrzesień

1.      Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

1

10.

Październik

1.      Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za minioną Kadencję

Komisja Rewizyjna

1

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf