Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XLVIII/340/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  30 grudnia  2009r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 64 poz. 1925 , z 2006 r. Nr 206 poz. 4968).

           

        Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Zmienia się brzmienie § 3 ust.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów :

”2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

  1. I. grupa -  dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 35%   kryterium dochodowego określonego w § 1  pkt.1, ppkt.1 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr  127 poz. 1055),
  2. II. grupa -  dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 35% i nieprzekraczający 70%  kryterium dochodowego określonego w § 1  pkt.1, ppkt.1 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 127 poz. 1055),
  3. III. grupa -  dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 70% i nieprzekraczający 100% kryterium dochodowego określonego w § 1  pkt.1, ppkt.1 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 127 poz. 1055).

 

               § 2. Traci moc Uchwała Nr II / 13/ 2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany brzmienia § 3 pkt.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006r. Nr 206 poz. 4968).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

       Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                          

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/340/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 64 poz. 1925 , z 2006 r. Nr 206 poz. 4968).

 

                   Powodem zmiany brzmienia  jest wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 127 poz. 1055).

                                                              

 

 

drukuj pobierz pdf