Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/341/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Oborn

Uchwała Nr XLVIII/341/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175  ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.     Traci moc uchwała Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki.

 

§ 2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/341/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok przyznano dotację celową  dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620), która została przekazana w dniu 03.12.2009r. zgodnie z zawartą umową z dnia 01.12.2009r.

Podjęcie Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.11.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki wymagało by wprowadzenia w wydatkach budżetowych § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” co spowodowało by podwójne dofinansowanie tego samego zadania.

W stosunku do uchwały o pomocy finansowej wszczęto postępowanie nadzorcze, które decyzją  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostało umorzone.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf