Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/343/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Uchwała Nr XLVIII/343/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

 

                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.     Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz określa się ostateczny termin dokonywania wydatków

                zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które w 2009 roku   nie wygasają z upływem roku budżetowego

        zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/343/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

 

Lp.

Treść zadania

Kwota

Termin realizacji

1.

Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1.686.629,51

30.06.2010

2.

Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt)

8.000,00

30.06.2010

3.

Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV

30.042,46

30.04.2010

4.

Budowa drogi nr 272520P w miejscowości Gościejewo etap I (projekt)

12.000,00

30.06.2010

5.

Budowa chodnika przy ulicy Polnej od ulicy II AWP w kierunku ogrodów działkowych

68.976,86

30.04.2010

6.

Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego

498.048,00

30.06.2010

7.

Budowa chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona)

33.443,58

 

30.06.2010

8.

Budowa ulicy Smolary etap I (projekt)

6.000,00

30.06.2010

9.

Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze  łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb

15.000,00

31.03.2010

10.

Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej

38.822,48

31.03.2010

11.

Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim

10.000,00

30.06.2010

12.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa

50.000,00

30.06.2010

13.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Budziszewko

33.350,00

 

30.06.2010

14.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruda

22.850,00

30.06.2010

15.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

568.976,64

15.04.2010

16.

Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo - Józefinowo

20.000,00

31.03.2010

17.

Budowa betonowej podłogi (16mx16m) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie

29.743,21

30.04.2010

18.

Remont budynku przy ulicy Fabrycznej

62.394,07

30.06.2010

19.

Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego

w: Parkowie, Karolewie, Budziszewku, Siernikach,

Pruścach, Tarnowie, Gościejewie, Boguniewie, Rogoźnie

ul. Miodowa.

 

 

80.000,00

 

30.04.2010

OGÓŁEM:

3.274.276,81

 

 


 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/ 343/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2009 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

   Wydatki majątkowe                                                      3.131.882,74

600

Transport i łączność

2.396.962,89

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

2.396.962,89

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

2.396.962,89

 

 

Ø  Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz  z infrastrukturą towarzyszącą

1.686.629,51

Ø  Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt)

8.000,00

 

 

Ø  Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV

30.042,46

 

 

Ø  Budowa drogi nr 272520P w miejscowości Gościejewo etap I (projekt)

12.000,00

 

 

Ø  Budowa chodnika przy ulicy Polnej od ulicy II AWP w kierunku ogrodów działkowych

68.976,86

 

 

Ø  Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego

498.048,00

 

 

Ø  Budowa chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona)

33.443,58

 

 

Ø  Budowa ulicy Smolary etap I (projekt)

6.000,00

 

 

Ø  Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze  łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb

15.000,00

 

 

Ø  Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej

38.822,48

630

Turystyka

10.000,00

 

63095

Pozostała działalność

10.000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

10.000,00

 

 

 

Ø  Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim

10.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

724.919,85

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

106.200,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

106.200,00

 

 

Ø  Budowa oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa

50.000,00

 

 

Ø  Budowa oświetlenia drogowego w m. Budziszewko

33.350,00

 

 

Ø  Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruda

22.850,00

 

90095

Pozostała działalność

618.719,85

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

618.719,85

 

 

 

Ø  Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

568.976,64

 

 

 

Ø  Budowa betonowej podłogi (16mx16m) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie

29.743,21

 

 

 

Ø  Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo

20.000,00

Wydatki bieżące                                                                   142.394,07

851

Ochrona zdrowia

62.394,07

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62.394,07

 

4270

Zakup usług remontowych

Ø  Remont budynku przy ul. Fabrycznej

62.394,07

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80.000,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

Ø  Montaż dodatkowych punktów

oświetlenia drogowego w:

Parkowie, Karolewie, Budziszewku,

Siernikach, Pruścach Tarnowie,

Gościejewie, Boguniewie, Rogoźnie

ul. Miodowa.

 

80.000,00

 

 

 

OGÓŁEM:

3.274.276,81

 


 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/343/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

               

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 dotyczą n/w zadań:

 

 1. „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Posiadamy projekt budowlany wykonany przez  Pana Andrzeja Fiedosiuka z Wągrowca.

Posiadana aktualnie dokumentacja oraz opracowane przez geodetę projekty podziału działek, zostaną złożone do Starostwa w celu uzyskania decyzji zintegrowanej w oparciu      o ustawę z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Złożenie wniosku musi być poprzedzone uzyskaniem opinii zarządu województwa, zarządu powiatu oraz burmistrza, które uzyskano w dniu 28 grudnia 2009 roku, po tym terminie możliwe jest złożenie wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Wartość wydatku niewygasającego 2009 roku na tym zadaniu wynosi 1.686.629,51 zł.

 

 1. „Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt)”

Została zawarta umowa w dniu 07.12.2009 r. z Ryszardem Juszkiewiczem na opracowanie projektu budowlanego za kwotę 8.000 zł z terminem realizacji do 30 grudnia 2009r. Kwotę 8.000 zł ujęto w wydatkach niewygasających 2009 roku.

 

 1. „Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV”

Zawarto umowę w dniu 28.10.2009 r. z Panem Dawidem Skupin „Complex Bruk”  z Chodzieży na kwotę 189.738,47 zł za wykonane roboty budowlane, z terminem zakończenia robót do 31.12.2009r. Zgodnie z umową wypłacono na podstawie częściowych faktur kwotę 163.196,01 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne nie można dokonać końcowego odbioru robót.

Nadzór inwestorski pełni Pan Andrzej Baranowski z Chodzieży. Zgodnie z umową wynagrodzenie wynosi 3.500 zł.

        Wartość wydatków niewygasających 2009 roku wynosi 30.042,46 zł.

 

4.       „Budowa drogi nr 272520P w miejscowości Gościejewo etap I (projekt)”

Została zawarta umowa w dniu 07.12.2009r. z Ryszardem Juszkiewiczem na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 12.000 zł, która została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku. Terminem umowny realizacji zadania upływa 30.12.2009r.

 

5.       „Budowa chodnika przy ulicy Polnej od ulicy II AWP w kierunku ogrodów działkowych”

W dniu 10.11.2009r. zawarto umowę z Panem Piotrem Nowickim „Budowa i utrzymanie dróg„ z Pobiedzisk na wykonanie chodnika za kwotę 67.476,86 zł. Obowiązki nadzoru inwestorskiego powierzono zgodnie z umową Panu Kazimierzowi Jabłońskiemu   z Wągrowca za kwotę 1.500 zł.

Ze względu na warunki atmosferyczne nie można dokonać końcowego odbioru robót.

Wartość wydatków niewygasających 2009 roku wynosi 68.976,86 zł.


 

 1. „Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków  nr 22, 23  z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego”

Posiadamy projekt budowlany opracowany przez Andrzeja Fiedosiuka z Wągrowca. Ogłoszono w dniu 16.12.2009r. przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi 06.01.2010r. Wartość wydatków niewygasających roku 2009 ustalono na kwotę 498.048 zł.

 

 1. „Budowa chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona)”

Zawarto umowy:

-       w dniu 09.12.2009r. z Zakładem Powroźniczym z Wągrowca na wykonanie prac budowlanych za kwotę 32.743,58 zł, z terminem realizacji do 18.12.2009r.

-       w dniu 07.12.2009r. z Ryszardem Juszkiewiczem z Rogoźna na pełnienie nadzoru budowlanego za kwotę 700 zł i terminem realizacji do 30.12.2009r.

Ze względu na warunki atmosferyczne odebranie robót jest niemożliwe.

Łączna wartość ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku wnosi 33.443,58 zł.

 

 1. „Budowa ulicy Smolary etap I (projekt)”

Zawarto umowę w dniu 07.12.2009r. z Ryszardem Juszkiewiczem na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 6.000 zł – termin realizacji 30.12.2009r.

Kwota 6.000 zł została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku.

 

 1. „Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową      nr 11  na odcinku ok.1000 mb”

Zawarto umowę z Panem Ryszardem Juszkiewiczem na opracowanie projektu budowlanego, termin realizacji do 30.12.2009r. za kwotę 15.000 zł, która została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku.

 

 1. „Przebudowa chodników przy ulicach  K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej”

Wykonawcą umowy zawartej w dniu 12.05.2009r. było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „Chaber – BUD” z Piły, wartość robót budowlanych wynosiła 181.612,38 zł.

Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 02.09.2009r. potrącono 20% wartości wykonanych prac do momentu usunięcia usterek tj. kwotę 36.322,48 zł. Nadzór inwestorski pełnił P. Ryszard Juszkiewicz z wynagrodzeniem 2.500 zł. W związku z brakiem możliwości stwierdzenia usunięcia wszystkich usterek ze względu na warunki atmosferyczne kwotę 38.822,48 zł ujęto w wydatkach niewygasających 2009 roku.

 

 1. „Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim”

Zawarto umowę w dniu 07.12.2009r. z Ryszardem Juszkiewiczem z Rogoźna na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 10.000 zł, która została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku.

Termin umowny realizacji zadania upływa 30.12.2009r.

 

 1. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa”

Ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.12.2009r. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 41.629,61 zł złożonej przez PPHU „RAGAMA” z Rogoźna. Uwzględniając opłaty za wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej i powierzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ujęto w wydatkach niewygasających 2009 roku kwotę 50.000 zł.

 

 1. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Budziszewko”

Zawarto umowę w dniu 15.11.2009r. na opracowanie dokumentacji technicznej    na wykonanie oświetlenia z Elpromont Bis Sp.J. z Chodzieży z terminem realizacji  do 31.12.2009r. Wartość umowy wynosi 2.900 zł. W wydatkach niewygasających 2009 roku uwzględniono również wartość kosztorysową robót budowlanych i wynagrodzenie inspektora nadzoru na ogólną kwotę 33.350 zł.

 

 1. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruda”

Zawarto umowę w dniu 15.11.2009r. na opracowanie dokumentacji technicznej  na wykonanie oświetlenia z Elpromont Bis Sp.J. z Chodzieży z terminem realizacji do 31.12.2009r. Wartość umowy wynosi 2.300 zł. W wydatkach niewygasających 2009 roku uwzględniono również wartość kosztorysową robót budowlanych i wynagrodzenie inspektora nadzoru na ogólną kwotę 22.850 zł.

 

 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”

Zawarto umowy:

-       w dniu 12.06.2009r. z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowym POZPROJEKT z Poznania na wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz separatorów dla aglomeracji Rogoźno końcowa zapłata wyniesie 213.536,96 zł,

-       w dniu  09.10.2009r. z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą Wrocław ul. Opolska 11-19 lok.1 na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno etap II za kwotę 355.439,68 zł.

Realizacja tego zadania związana jest z zakwalifikowaniem wniosku do dofinansowania  w ramach WRPO. Termin złożenia pełnej dokumentacji upływa w dniu 26.03.2010 roku.

Łączna kwota wydatków niewygasających 2009 roku wynosi 568.976,64 zł

 

16.    „Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo- Józefinowo”

Podpisano umowę w dniu 27.08.2009r. na kwotę 40.000 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Pan Maciej Poznański z Chodzieży. Za poszczególne etapy sporządzonej dokumentacji zostały wystawione faktury częściowe na kwotę 20.000 zł.

Ze względu na oczekiwanie uprawomocnienia się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę pozostałą kwotę w wysokości 20.000 zł wynikającą z zawartej umowy ujmuje się w wydatkach niewygasających 2009 roku.

 

 1.  „Budowa betonowej podłogi (16mx16m) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie”

W ramach tego zadania została wykonana betonowa podłoga wraz z opłotowaniem terenu za remizą OSP i salą wiejską.

Na wykonanie zadaszonej sceny dla orkiestry zawarto umowę w dniu 18.12.2009r. z Zakładem Dekarsko - Blacharskim Mariana Muszyńskiego z Rogoźna – wartość prac budowlanych wyniesie 29.743,21 zł, która została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku – umowny termin realizacji do 31.12.2009r.

 

 1. „Remont budynku przy ulicy Fabrycznej”

W dniu 08.12.2009 roku zawarto umowę na wykonanie remontu budynku z Zakładem Elektroinstalacyjnym i Ogólnobudowlanym Zbigniewa Smolińskiego z Wągrowca. Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień 31.12.2009r. Remont polega na wymianie okien oraz wykonaniu elewacji budynku.

Wartość robót wyniesie 62.394,07 zł, która została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku.

 

 1. „Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego” w:

Parkowie, Karolewie, Budziszewku, Siernikach, Pruścach, Tarnowie, Gościejewie, Boguniewie, Rogoźnie ul. Miodowa.

Wykonanie montażu dodatkowych punktów oświetlenia drogowego zlecono właścicielowi sieci ENEA, Operator sp. z o.o. Rejony Dystrybucji Chodzież w dniu 19 listopada 2009 roku. Prace są w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.12.2009r.

                Wartość wydatków niewygasających 2009 roku ustalono na kwotę 80.000 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf