Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego

 

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 roku

  

w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego.

 

                Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.)

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się zmiany w dotychczasowej treści Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego nr 4 poz. 22 z 1992r. Ze zm.) zaproponowane uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego Nr 10/08 z dnia  21.10.2008r. W ten sposób, że:

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Związek zrzesza gminy – Mieścisko, Skoki, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Rogoźno, Wągrowiec, Janowiec, Gołańcz i Wapno”.

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała z dnia 18 września 1991r. nr  XV/109/1991r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf