Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/350/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XLVIII/350/ 2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Udziela się z budżetu Gminy Rogoźno pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie techniczne  linii kolejowej nr 206 Wągrowiec – Rogoźno dla uruchomienia przewozów na tym odcinku, w związku z modernizacją i związanym z tym  zamknięciem  linii 356 na odcinku Poznań Wschód  – Wągrowiec oraz planowanym uruchomieniem połączeń Wągrowiec – Rogoźno (docelowo przez Oborniki do Poznania) po zakończeniu prac rewitalizacyjnych”

 

§ 2.      Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2010 rok, w wysokości 20.204 zł.

 

§ 3.1.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogoźno a Województwem Wielkopolskim.

       2.  Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Rogoźna.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/350/ 2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

W związku z planowaną przez samorząd Województwa Wielkopolskiego rewitalizacją linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec nastąpi całkowite zamknięcie w/w linii na okres min. 6 miesięcy. W celu zapewnienia alternatywnego kanału transportu kolejowego na czas modernizacji linii nr 356 istnieje możliwość wykorzystania nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 206 Wągrowiec – Rogoźno.

W tej sprawie odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami PKP, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Wągrowieckiego, Powiatu Obornickiego, Miasta Wągrowca, Gminy Rogoźno oraz Gminy Wągrowiec. Bez wsparcia finansowego ze strony samorządów szczebla gminnego i powiatowego uruchomienie linii Wągrowiec – Rogoźno nie ma szans na realizację. W związku z tym samorządy solidarnie zadeklarowały udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na  przygotowanie techniczne  linii kolejowej nr 206 Wągrowiec – Rogoźno dla uruchomienia przewozów na tym odcinku, w związku z modernizacją i związanym z tym  zamknięciem  linii 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec oraz planowanym uruchomieniem połączeń na Wągrowiec – Rogoźno (docelowo przez Oborniki do Poznania) po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. Remont w/w linii daje też szansę na uruchomienie regularnych połączeń również po zakończeniu prac modernizacyjnych linii Poznań Wschód – Wągrowiec.

 

 

drukuj pobierz pdf