Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejś

Uchwała Nr XLVIII/356/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul.  Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie

 

                Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków z budżetu gminy w 2010 roku w kwocie 50.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno a Województwem Wielkopolskim, w sprawie udzielenia pomocy o której mowa w  § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/356/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul.  Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie

 

Wykonanie sygnalizacji świetlnej jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi a w szczególności pieszych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione..

 

drukuj pobierz pdf