Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plan pracy Rady Miejskiej: Plan pracy Rady Miejskiej na 2010 rok

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

PLAN PRACY

Rady Miejskiej na 2010 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o działaniach w roku 2009.
 2. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy z udziału w związkach i Stowarzyszeniach.

 

Sesja

Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Burmistrz Rogoźna.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady i Komisji.

 

 

Przedstawiciele Gminy Rogoźno.

 

 

 

 

2.

Luty

 1. Stan służby zdrowia na terenie naszej gminy.
 2. Współpraca Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim.
 1. Ocena osiągnięć edukacyjnych w

                szkołach podstawowych i

                gimnazjalnych na terenie naszej

                gminy za rok szkolny 2008/2009.

         4.    Stan dróg krajowych, wojewódzkich,

                powiatowych i gminnych na 

                terenie naszej gminy.

 

Sesja

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Burmistrz Rogoźna,

Przewodniczący KSSOiK.

 

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

Kierownicy placówek POZ z Rogoźna i Parkowa.   Wybrane poradnie specjalistyczne.

 

 

Pełnomocnik ds. Oświaty, kierownicy placówek oświatowych.

 

 

Zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

 

3.

Marzec

 1. Stan bezpieczeństwa w naszej gminie.

Sesja

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

 

Komendant SM,

Komendant KP,

Prezes ZM-G OSP.

 

4.

Kwiecień

1.       Wykonanie budżetu za 2009 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

2.       Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Sesja

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

 

Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych.

 

5.

Maj

 1. Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym.
 2. XX – Rocznica Odrodzonego Samorządu w Gminie Rogoźno.

 

 

Sesja

 

 

Uroczysta Sesja RM

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

 

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

Kierownik GOPS.

 

 

Wiceprzewodniczący R M w Rogoźnie, przewodniczący Komisji.

 

 

 

6.

Czerwiec

1.       Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.       Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

Sesja

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

 

 

 

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

Pełnomocnik ds. Oświaty, kierownicy placówek oświatowych.

 

 

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych,

Prezesi spółek gminnych,

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

8.

Sierpień

 1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Ocena działalności inwestycyjnej .

 

Sesja

Przewodniczący Rady

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. Oświaty,

Kierownicy placówek oświatowych.

 

Przewodniczący KGFiR .

 

9.

Wrzesień

 1. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku.
 2. Stan czystości jezior i rzek na terenie naszej gminy.
 3. Stan sanitarny naszej gminy.

Sesja

Przewodniczący Rady,

Burmistrz Rogoźna.

Skarbnik Gminy.

 

Zarządcy wód.

 

Jednostki odpowiedzialne za stan sanitarny.

 

10.

Październik

 1. Podsumowanie działalności V kadencji Rady Miejski w Rogoźnie

 

 

Sesja

Przewodniczący Rady,

 

Wiceprzewodniczący R M w Rogoźnie, przewodniczący Komisji.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf