Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne w drodze darowizny

Zarządzenie Nr OR.0151-2/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 13 stycznia 2010r.

 

w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie gminne w drodze darowizny.

 

Na podstawie art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz.2603, ze zmianami) oraz §1 ust 2, §5 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z 2003r.).

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przyjąć na mienie gminne w drodze darowizny od nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1351/9 o pow. 831m2., położoną w Rogoźnie, przy ul. Prusa, objętą księgą wieczystą nr KW PO1O/00032592/2 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Obornikach.

 

§2.

Nieodpłatne przekazanie działki nr 1351/9 następuje w celu poszerzenia drogi gminnej stanowiącej działkę nr 1350 z uwagi na jej nie normatywną szerokość oraz zapewnieniu dostępu do drogi nieruchomościom przyległym zgodnie z Decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-40/09 z dn. 28.05.2009r.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf