Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 37/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2009r., o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 37/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2009r., o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.


Temat posiedzenia:

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2009 oraz przygotowanie planu pracy na rok 2010.


Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.


Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska poinformowała, że w roku 2009 odbyło się 11 zaplanowanych oraz 2 dodatkowe posiedzenia.

Tematy podejmowane w roku 2009 dotyczyły:

 1. Kontroli wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2008 rok i dokonanych umorzeń podatków w 2008 roku.

 2. Kontroli umów dotacyjnych i rozliczeń przyznanych dotacji z budżetu Gminy za rok 2008.

 3. Opiniowania wykonania budżetu przez Urząd Miejski za 2008r.

 4. Przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

 5. Omówienia projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok.

 6. Kontroli finansowa wydatków na remonty szkół, przedszkoli i ZEAPO w 2008 roku.

 7. Kontroli realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 8. Kontroli dochodów i wydatków finansowych GOPS w 2009 roku.

 9. Analizy wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

 10. Kontroli dochodów i wydatków finansowych ZAMK w 2009r.

 11. Kontroli wykorzystania dotacji przez RCK


W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do omówienia planu pracy na rok 2010, ujmując do realizacji następujące tematy:

 1. Kontrola prawidłowości rozliczania dotacji przyznanych OSP (wybrane jednostki) za 2009 rok.

 2. Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe (wybrane organizacje) za 2009 rok.

 3. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

 4. Kontrola dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i ZEAPO.

 5. Kontrola wydatków finansowanych w zakresie zadań własnych za 2009r. w GOPS.

 6. Kontrola wykorzystania dotacji przez RCK za I półrocze 2010r.

 7. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

 8. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za minioną Kadencję.Przewodnicząca Komisji...........................................


Wiceprzewodniczący................................................


Członek.....................................................................

Posiedzenie zakończono o godz. 12.00

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 28 grudnia 2009 roku

 

drukuj pobierz pdf