Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

 Uchwała nr XXXIII/224/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 29 grudnia 2008r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie  przetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami)  w związku z § 4. ust. 7 Uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz.2544) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, nie zabudowanej działki nr 89/4 o pow. 4900m2, położonej w Jaraczu gm. Rogoźno, uwidocznionej na  mapce stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą nr  KW 28491 nie wykazującą obciążeń.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf