Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2019: Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.159.2019

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506), art.35, art.38, art.39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/412/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności 2 (dwóch)niezabudowanych działek, położonych w Rogoźnie przy ul. Kasztelańskiej (obręb ROGOŹNO), objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przystępuję do sprzedaży nw. działek w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego dla których ustalam następujące ceny wywoławcze:

 

Lp.

nr ewidencyjny działki

powierzchnia [ha]

cena wywoławcza

1.

138/41

0,1070

31.000,00zł

2.

138/44

0,1000

32.000,00zł

Cenę ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, cena wywoławcza jest ceną netto.

 

§2.

Nabywca na podstawie art.1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz.2392) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf