Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2019: Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.140.2019

Burmistrza Rogoźna

z dnia 4 czerwca 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania Instrukcję kasową dla Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. Instrukcją oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

 

§ 3.

Traci moc § 1 ust 3 Zarządzenia nr OR.0050.1.259.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

drukuj pobierz pdf