Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2019: Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.167.2019

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 lipca 2019 r.

 

w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz Uchwały Nr LXIV/560/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 2385/13 – obręb ROGOŹNO, zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Nabyć na mienie Gminy Rogoźno w drodze umowy sprzedaży prawo własności działki gruntu, wchodzącej w skład ul. Romana Orlika w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO) oznaczonej ewidencyjne nr 2385/13 o pow.0,1086ha, przeznaczonej pod drogę publiczną, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§2.

Nabycie ww. działki gruntu następuje za kwotę 1,00zł (słownie: jeden złoty 00/100).   

 

§3.

Koszty umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf