Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2019: Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.163.2019

Burmistrza Rogoźna

       z dnia 15 lipca 2019 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506), w związku z  §3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r. z późn. zm.) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1145), Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustanawiam nieodpłatne i na czas nieoznaczony służebności gruntowe na:

  1. nabywanych na mienie gminne działkach nr: 150/54, 150/42, 150/31, 150/32 oraz gminnej działce nr 139 (KW PO1O/00029153/9), położonych w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno na rzecz każdoczesnego /-ych właściciela /-li działek gruntu nr: 150/47, 150/48, 150/49, 150/50, 150/51, 150/52, 150/46, 150/45 i 150/44, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do drogi powiatowej KD 2039P, 
  2. nabywanych na mienie gminne działkach nr: 150/42, 150/31 i 150/32 oraz gminnej działce nr 139 (KW PO1O/00029153/9), położonych w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno na rzecz każdoczesnego/-ych właściciela/-li działek gruntu nr: 150/41, 150/40, 150/39, 150/38, 150/37, 150/36, 150/35, 150/34 i 150/33, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej, tj. do drogi powiatowej KD 2039P, 
  3. nabywanych na mienie gminne działkach nr: 150/31 i 150/32 oraz gminnej działce nr 139 (KW PO1O/00029153/9), położonych w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno na rzecz każdoczesnego/-ych właściciela/-li działek gruntu nr: 150/26, 150/25, 150/24, 150/23, 150/22, 150/27, 150/28, 150/29 i 150/30, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej, tj. do drogi powiatowej KD 2039P, 
  4. nabywanej na mienie gminne działce nr: 150/60 oraz gminnych działkach nr: 139 i 150/15 (KW PO1O/00029153/9), położonych w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno na rzecz każdoczesnego/-ych właściciela/-li działek gruntu nr: 150/59, 150/58, 150/57, 150/56 i 150/55 polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej, tj. do drogi powiatowej KD 2039P.

 

§2.

Ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych przechodu i przejazdu następuję w ramach nabycia prawa własności działek gruntu, położonych w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb NIENAWISZCZ) oznaczonych ewidencyjne nr: 150/31 o pow.0,0810ha, 150/32 o pow.0,0195ha, 150/42 o pow.0,1204ha, 150/43 o pow.0,0182ha, 150/53 o pow.0,0181ha, 150/54 o pow.0,1037ha i 150/60 o pow.0,0881ha (łączna pow. 0,4490ha) za symboliczną złotówkę.

 

§3.

 Koszt ustanowienia powyższej służebności pokrywa Gmina Rogoźno.  

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf