Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2019: Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.165.2019

Burmistrza Rogoźna

       z dnia 15 lipca 2019 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506), w związku z  §3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r. z późn. zm.) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1145), Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustanawiam nieodpłatne i na czas nieoznaczony służebności gruntowe na:

  1. nabywanej na mienie gminne działce nr 150/75 oraz gminnej działce nr 139 (KW PO1O/00029153/9), położonych w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno na rzecz każdoczesnego /-ych właściciela /-li działek gruntu nr: 150/61, 150/62, 150/63, 150/64, 150/65, 150/66, 150/67, 150/68, 150/69, 150/70, 150/71, 150/72, 150/73 i 150/74 polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do drogi powiatowej KD 2039P, 
  2. nabywanych na mienie gminne działkach nr: 150/75 i 150/89 oraz gminnej działki nr 139  (KW PO1O/00029153/9), położonych w obrębie NIENAWISZCZ, gm. Rogoźno na rzecz każdoczesnego/-ych właściciela/-li działek gruntu nr: 150/76, 150/77, 150/78, 150/79, 150/80, 150/81, 150/82, 150/83, 150/84, 150/85, 150/86, 150/87 i 150/88 polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej, tj. do drogi powiatowej KD 2039P, 

 

§2.

Ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych przechodu i przejazdu następuję w ramach nabycia prawa własności działek gruntu, położonych w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb NIENAWISZCZ) oznaczonych ewidencyjne nr: 150/75 o pow.0,0313ha i  150/89 o pow.0,0747ha,  (łączna pow. 0,1060ha) za symboliczną złotówkę.

 

§3.

 Koszt ustanowienia powyższej służebności pokrywa Gmina Rogoźno.  

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf