Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 listopada 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 31/2009

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 listopada 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie i zaopiniowanie:

a/ materiałów na najbliższą sesję,

b/ projektów uchwał.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu omówić plan pracy Komisji na 2010r.

Porządek obrad, wraz z poprawką, został przyjęty.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 listopada 2009 roku, nie zostały zgłoszone uwagi.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny M. Połczyński zapytał o powód nieuwzględnienia wniosku Sołectwa Pruśce w sprawie zabezpieczenia środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na remont drogi 2030 P i budowy chodnika wraz z zatoczką autobusową w Siernikach, w kierunku bramy pałacowej.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że powodem jest brak środków.

Radny H. Janus zapytał, czy Sołectwo musi kierować wnioski do Powiatu, czy wystarczy tylko do Gminy?

Radny M. Połczyński powiedział, że wnioski Sołectwa Pruśce zostały złożone do Powiatu i do wiadomości Gminy. Zauważył, że wniosek Sołectwa w sprawie zabezpieczenia środków na instalację oświetlenia na boisku wraz z skrzynką, nie został uwzględniony w wykazie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na ostatniej Komisji prosiła o sprawdzenie, czy w wykazie zostały ujęte wszystkie wnioski. Dodała, że wniosek być może trafił do innego Wydziału, niż Finansowy.

Radny M. Połczyński powiedział, że sprawdzi jeszcze, czy aby na pewno taki wniosek został złożony przez Sołtysa.

Radny J. Witt zauważył, że oświetlenie na boisku najlepiej zrobić ze środków sołeckich.

Radny M. Połczyński poinformował, że środki sołeckie zostały rozdysponowane na inne cele.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że trzeba wyjaśnić, co stało się z wnioskiem Sołectwa Pruśce.

Radny H. Janus przypomniał, że sołectwa Pruśce, Gościejewo, Budziszewko ze środków sołeckich dały środki na montaż dodatkowych punktów świetlnych. Parkowo chyba tylko raz, w 2009r., przekazało środki na oświetlenie.

Radny J. Witt potwierdził oraz dodał, że w 2009r. przekazano środki na lampy, które okazały się potrzebne i zostały zamontowane.

Radny R. Kinach zauważył, że zadania: budowa ul. Smolary i ul. Topolowej i Słonecznej nie zostały ujęte w budżecie. Zapytał, czy jest już gotowa dokumentacja?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że raczej zadanie znajdzie się w środkach niewygasających.

Radny Z. Nowak zapytał, czy budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (etap II) rozpocznie się w roku 2010?

Burmistrz Rogoźna nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dodał, że do końca marca jest termin na złożenie dokumentów. Później Marszałek musi je zweryfikować, mogą pojawić się odwołania niezakwalifikowanych gmin itp. I przedłużać się może cały proces.

Radny Z. Nowak zapytał, co z zadaniem: przebudowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że omówiono wstępną cenę za projekt. Dodał, że wystąpiono do Marszałka o podanie parametrów, jakie droga powinna spełniać, aby być drogą wojewódzką i oczekuje się na odpowiedź w tej sprawie, aby ewentualnie przekazać drogę. Nadmienił, że trzeba wymienić kanalizację deszczową, aby nie ryzykować zarwania drogi.

Radny J. Witt zapytał o wniosek OSP Rogoźno. Przypomniał, że na jednej z Komisji Naczelnik mówił, że zamierzają sprzedać 2-3 samochodów. Zapytał, czy z tej sprzedaży nie można by pokryć naprawy dachu, o która OSP wnioskuje? Dodał, że PPSP posiada 5 pojazdów, a OSP w Rogoźnie aż 7.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Gmina utrzymuje 4 samochody, a nie 7. Wyjaśnił, że w ubiegłym roku przy konstruowaniu budżetu, uzgodniono z Prezesem Kamińskim, że remont dachu zostanie przesunięty na następny rok. Dodał, że część dachu już jest zrobiona i kosztorys opiewa na kwotę 30.000zł. Okna w budynku są prawie w 100% wymienione, elewacja została odnowiona, gaz jest również w budynku.

Radny J. Witt zapytał, czy OSP Parkowo ma szansę w najbliższych latach dostać samochód?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że trudno odpowiedzieć na to pytanie i nie może tego obiecać.

Radny R. Kinach zapytał, czy OSP Rogoźno ma sprzęt w tak złym stanie, że trzeba go wymienić?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie, bo nie rozmawiał z Prezesem Kamińskim w tej sprawie. Dodał, że 10.000zł kosztowały węże do jednego rozpieraka w ubiegłym roku, bądź na początku 2009r.

Radny Z. Nowak zapytał o wniosek w sprawie środków na obóz szkoleniowy MDP.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma tego zadania w planach.

Radny Z. Nowak powiedział, że należy się spodziewać, iż OSP najpierw zorganizuje obóz, a później przedstawi rachunek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że taka sytuacja już się nie powtórzy.

Radny K. Lis zapytał o kredyt w Banku ING.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kredyt będzie pobierany w miarę potrzeb. Zależy to głównie od tego, kiedy będą spływały faktury za zadania, które się kończą. Kredyt będzie zaciągnięty w dwóch transzach, pierwsza na początku grudnia, a druga w przyszłym roku.

Radny K. Lis powiedział, że na koniec 2010r. zadłużenie Gminy wyniesie prawie 20.000.000zł i przez kolejne lata spada. Dodał, że nie widzi momentu w 2011r., w którym Gmina bierze 13.000.000zł na budowę kanalizacji.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może zaprezentować w projekcie uchwały prognozy długu z założeniem, że kredyt zostanie zaciągnięty. Nie wolno wykazywać deficytu w roku następującym po roku budżetowym. Dodała, że można powiedzieć, iż dochody są fikcyjne.

Powiedziała, że jeśli zaciągnie kredyt 12.000.000zł, to nie ma mowy o kanalizacji w przyszłym roku. Trzeba przejrzeć całe WPI wspólnie i poprzesuwać zadania, bądź je wykreślić. Część wydatków, które będą sfinansowane z budżetu UE nie wchodzi do prognozy długu. Nadmieniła, że przygotuje prognozę finansową wg nowych wymogów i trzeba będzie przedyskutować wspólnie temat WPI, które musi ulec dużym zmianom. Nawet powinno się wykreślić wszystkie inne zadania poza kanalizacją. Ewentualnie, jeśli Gmina będzie dysponować wolnymi środkami i dochody się zwiększą, to można do zadania wrócić i wprowadzić je do realizacji. Nadmieniła, że obecne WPI nie jest na możliwości Gminy.

Radny K. Lis powiedział, że jeszcze przed końcem 2009r. Radni powinni wziąć WPI do ręki i zobaczyć, które zadania już wykreślić, albo przesunąć na lata późniejsze, bo jak Pani Skarbnik powiedziała, tworzy się fikcja. Zapytał, że skoro w ciągu roku trzeba będzie przewrócić budżet, to dlaczego nie przeanalizować zadań w tym momencie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że budżet będzie fikcyjny jak kanalizacja dojdzie.

Radny K. Lis powiedział, że wszyscy zakładają, że musi to zostać zrobione.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można dzisiaj zrezygnować z zadań, ale równie dobrze w styczniu, albo i później. Dodał, że wniosek na kanalizację jest obecnie analizowany i nie wiadomo, kiedy będzie ostateczna decyzja.

Radny K. Lis poprosił o listę zadań, które można przesunąć w latach w momencie otrzymania informacji o kanalizacji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że niepotrzebna jest taka lista. Zaproponowano budżet, a decyzja należy do radnych. Można przeanalizować wspólnie WPI.

Radny K. Lis zaproponował, aby nie rozpoczynać zadań, których dokumentacja jest zaplanowana na 2010 rok np. przebudowa ul. Fabrycznej, a realizacja na lata 2011-2012, w momencie, kiedy ma być robiona kanalizacja.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można poczekać z wyrzucaniem zadań do momentu, w którym będzie wiadomo, co z kanalizacją, albo można wyrzucić już teraz niektóre zadania.

Radny K. Lis stwierdził, że rozumie, iż Burmistrz i Pani Skarbnik mają świadomość, że prognoza długu do roku 2025 nie zawiera wydatków, które będą konieczne do zrealizowania, jeśli wejdzie kanalizacja.

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Skarbnik Gminy powiedziała, że liczy na to, iż po przetargach zostanie pieniędzy.

Radny K. Lis powiedział, że zrealizowanie budowy ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej rozwiązałoby problem targowania na starej części targowiska. Dodał, że nowe targowisko za taką kwotę, jest jakby „bombką na choinkę, która niekoniecznie musi wisieć”. Zapytał, dlaczego targowisko ma kosztować aż  1.600.000zł?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że taki jest projekt. Prawie 1 ha ziemi, prąd trzeba podłączyć, wodę, zapewnić budynek socjalny, toalety, ogrodzenie itd. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak wypadnie przetarg.

Radny K. Lis zapytał, czy jest możliwość etapowania zadania?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że raczej nie.

Radny Z. Nowak zapytał, czy jest informacja o ilości stoisk?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ok 160-170.

Radny A. Olenderski powiedział, że skoro będzie trzeba eliminować, niektóre z zadań, to czy nie będzie później sytuacji, że w miejsce wyrzuconych zadań, będą wchodziły nowe? Czy radni nie doprowadzą do takiej sytuacji? Dodał, że powszechnie wiadomo, iż nie wszystko odbywa się na komisjach.

Radny Z. Nowak powiedział, że jego zdaniem należałoby być ostrożnym w zmienianiu WPI do czasu rozstrzygnięcia sprawy kanalizacji. Przypomniał, że V kadencja się kończy w 2010r. i nie należy narzucać na lata 2011 i następne zadań. Dodał, że okazuje się dyskusji, że z perspektywy zadłużenia widać, że celowym było wstrzymanie i przesunięcie o rok budowy kanalizacji w Józefinowie.

Radny J. Witt zauważył, że nie zmniejszono nawet o złotówkę wydatków Gminy.

Radny Z. Nowak powiedział, że kolejna Rada może zmniejszyć. Przypomniał, że Komisja musi zaopiniować projekt budżetu i wydać opinię o wniosku KSSOiK.

Radny A. Olenderski powiedział, że będzie trzymał za słowo Przewodniczącego Komisji, że zmian na razie nie będzie i jest na nie czas później, po ostatecznym rozwiązaniu sprawy kanalizacji. Dodał, że skoro teraz zapadnie decyzja o wstrzymaniu zadań, to radni powinni się przychylić do propozycji Pani Skarbnik i Burmistrza.

Radny Z. Nowak powiedział, że też został zaskoczony przez Burmistrza nieuzyskaniem aprobaty jego wniosku w sprawie 10.000zł na plan zabaw w Międzylesiu.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy był wniosek na przystanek w Międzylesiu? Nie było, a przystanek stoi, podobnie jak w Studzieńcu.

Radny K. Lis powiedział, że częściową odpowiedzią na pytanie radnego A. Olenderskiego, czy będą pomysły na zadania w ciągu roku, jest wykaz wniosków radnych, które chcieliby zrealizować do końca swojej kadencji. Dodał, że chyba przy nazwisku radnego A. Olenderskiego jest chyba najwięcej pomysłów. Nadmienił, że wnioski są pisane po to, aby je realizować.

Radny A. Olenderski powiedział, że każdy radny ma prawo zaprosić mieszkańców, aby porozmawiali z radnymi, jeśli czuje, że coś nie zostanie zrobione. Dodał, że może być taka sytuacja, że ktoś z Klubu będzie startował na Burmistrza.

Radny M. Połczyński powiedział, że w niedalekiej przeszłości opinia radnego A. Olenderskiego, odnośnie wniosków, budżetu, itd. była inna.

Radny A. Olenderski powiedział, że w tej chwili zasiada w innym miejscu, a „punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia”.

Radny R. Kinach zaproponował, aby z 15.000zł w dz.600 – Transport i łączność  - remont przepustów na drogach gminnych, przekazać 5.000zł na pomoc w konserwacji i utrzymaniu przepustów i urządzeń melioracyjnych Rejonowemu Zarządowi Spółek Wodnych w Wągrowcu. Dodał, że chodzi o dofinansowanie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w pierwszej kolejności są realizowane własne zadania Gminy, a jeśli coś zostanie, to można podjąć się pozostałych zadań.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy przepusty, o których dyskutowano na ostatniej Komisji są wykonane?

Radny R. Kinach powiedział, że jeden został zrobiony na pewno.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, w jakiej kwocie w ubiegłym roku udzielono pomocy RZSW w Wągrowcu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie pamięta.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że z tego co pamięta były to 4.000zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie przypomina sobie takiej kwoty i w jak wyglądała ta pomoc.

Wniosek radnego R. Kinacha został przyjęty „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 radnych.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zauważył, że we wniosku KSSOiK w sprawie rozważenia możliwości zabezpieczenia środków finansowych na położenie betonowych płyt na ulicach: Kochanowskiego, Reja, Norwida, Różanej i Miodowej, nie podano sumy zadania. Zapytał radnego A. Olenderskiego, czy wie, jaki jest koszt realizacji tego zadania?

Radny A. Olenderski wyjaśnił, że wniosek złożyła radna L. Kolanowska.

Skarbnik Gminy powiedziała, że położenie płyt na ul. Różanej kosztowało 130.000zł.

Radny A. Olenderski poprosił radnych, aby ustosunkowali się do tego, że zabrano pieniądze z ul. Rolnej, Prusa, Norwida, Kochanowskiego itd. ze względu na kanalizację, a teraz wyskakuje taki temat. Dodał, że wiadomo iż budowa rozpocznie się z tamtej strony.

Radny H. Janus powiedział, że nie wiadomo, gdzie się zacznie?

Radny A. Olenderski powiedział, że przecież nie na Garbatce.

Radny H. Janus poinformował, że słyszał, iż na Rudzie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni mają się „puknąć w głowę”, przecież projektant nie może wskazać, gdzie firma budowlana ma rozpocząć prace po przetargu. Dodał, że roboty powinny rozpocząć się od Rogoźna, a nie od końca.

Radny H. Janus powiedział, że najpierw trzeba się „samemu puknąć w głowę”.

Radny A. Olenderski stwierdził, że raczej budowa powinna rozpocząć się w mieście i dalej biec w tamtą stronę.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to tylko „chciejstwo”.

Radny A. Olenderski zapytał, dlaczego jak Klub ściągał pieniądze z ul. Rolnej, Prusa nie mówił o „chciejstwie”, że budowa może się rozpocząć na Rudzie, na Garbatce?

Radny R. Kinach powiedział, że Burmistrz też ściągał pieniądze.

Radny M. Połczyński poprosił radnego A. Olenderskiego, aby ostudził swoje emocje i szanował wypowiedzi innych.

Radny H. Janus zauważył, że nikt nie potrafi powiedzieć, czy kanalizacja w ogóle będzie, kiedy będzie rozpoczęta i od której strony rozpocznie się jej budowa. Zapytał, dlaczego nie można położyć płyt, aby ludzie mogli, chociaż normalnie przejść tamtędy. Budowa kanalizacji w tamtym rejonie może się rozpocząć nawet w 2011r.2012r.2013r, a budowa dróg jeszcze później, 2014r,2015r. Równiarki nic nie dają, bo ciągle tworzą się te same dziury. Dodał, że jego zdaniem wniosek Komisji jest bardzo słuszny i należy go poprzeć. Zapytał, ile kolejnych lat ludzie mają chodzić, tak jak teraz? Nadmienił, że już 1,5 roku temu można było położyć płyty i tak by trzeba było czekać za zakończeniem kanalizacji.

Radny A. Olenderski zapytał, dlaczego Klub nie przegłosował tego?

Radny H. Janus powiedział, że Klub przegłosował położenie płyt, ale nie zostało to zrobione na złość Klubowi. Wiadomo było, jak długo trzeba będzie czekać za kanalizacją, a w lipcu 2008r. płyty już leżały i mogły zostać położone.

Radny K. Lis powiedział, że Burmistrz wyraził się w następujący sposób „Panowie kończcie, bo szkoda czasu”. Dodał, że radni mają tylko wyrazić opinię o wniosku Komisji SSOiK.

Radny A. Olenderski powiedział, że w jednych miejscach nie było zasadności robienia, bo ma być kanalizacja, a w innych jest. Nadmienił, że należałoby się trzymać jednego założenia. Dodał, że radny K. Lis wcześniej pytał, czy jest zasadność położenia chodnika w Garbatce. Teraz się okazało, że kanalizacja będzie szła po przeciwnej stronie niż chodnik. Powiedział, że ludzie na zebraniu wiejskim mówią, że nie chcą czekać. Odcinek jest niebezpieczny i ci mieszkańcy też przyjdą na sesję, dowiedzieć się dlaczego radni nie przeznaczają tam pieniędzy na chodnik.

Radny K. Lis powiedział, że nie uderzał ręką w stół tak jak radny A. Olenderski i zadał tylko pytanie T. Zygmuntowi, czy skoro wstrzymywane jest w mieście robienie chodników, to czy nie powinno się wstrzymać z układaniem chodnika do Garbatki. Na to pytanie T. Zygmunt odpowiedział, że nie trzeba, ponieważ kanalizacja ma biec po innej stronie niż chodnik. Zapytał, czy Powiat daje pieniądze na następny odcinek chodnika w Garbatce?

Radny M. Połczyński powiedział, że do celowości chodnika wątpliwości mają władze powiatowe.

Radny A. Olenderski stwierdził, że na temat wielu zadań mogą być różne opinie.  Dodał, że potrzeba zrobienia chodnika na Garbatce jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa i mieszkańcy na zebraniu wiejskim, o tym mówili.

Radny K. Lis powiedział, że odnosi wrażenie, iż radny A. Olenderski chce zastosować podobną metodę jak radny J. Witt z mieszkańcami Józefinowa. Chce podpuścić mieszkańców, aby przyszli na sesje lub komisję i zrobili „zadymę”.

Radny A. Olenderski poprosił, aby go nie obrażać, bo radny K. Lis nie zna jego zamiarów. Dodał, że mieszkańcy go pytają, co i jak jest zrobione. Miało również miejsce spotkanie z Panem Pokorzyńskim i powiedział mu, że sam nic nie może zrobić. Są pozostali radni, jest Przewodniczący Komisji, Przewodniczący RM.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby radny A. Olenderski zgłaszał się jeśli chce zabrać głos, bo teraz kolej na wypowiedź miał radny K. Lis.

Radny K. Lis powiedział, że dyskusja z radnym A. Olenderskim nie ma sensu.

Radny M. Połczyński zauważył, że budowa chodników jest zasadna prawie wszędzie. Zapytał, co mają powiedzieć mieszkańcy Siernik, gdzie nie ma nawet kostki chodnika?

Radny A. Olenderski powiedział, że nie powinno się rezygnować ze swoich zadań, ale trzeba brać pod uwagę możliwości budżetu. Dodał, że nie mówił o przyprowadzaniu mieszkańców, ale będą oni pytać, co jest zrobione, to nie może tego ukrywać i musi prawdę powiedzieć. Żeby nie powtórzyła się taka sytuacja jak z Panem Pokorzyńskim, że coś zostało niedopowiedziane.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby głosować nad wnioskiem Komisji SSOiK.

 

                Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa poparła w całej rozciągłości wniosek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił, aby w protokole zapisać, iż 2 radnych nie było obecnych na sali i nie zwolnili swojej nieobecności u Przewodniczącego Komisji.

 

Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 

Radny H. Janus powiedział, że Prezes OSP nie składał nigdy wniosków o organizację obozu szkoleniowego MDP, a w tym roku złożył i mimo to odrzucono jego wniosek. Zaproponował, aby znaleźć 30.000zł w budżecie, aby było wiadomo, czy obóz się odbędzie, czy nie.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę na sytuację finansową Gminy.

Radny J. Witt powiedział, że w tym roku na 3 dni przed wyjazdem Prezes chodził i szukał chętnych na wyjazd, bo był problem ze znalezieniem kompletu dzieci.

Radny H. Janus powiedział, że nie prawdą jest, iż nie ma chętnych.

Radny J. Witt stwierdził, że należałoby się również zastanowić, czy obóz ma być dla wszystkich dzieci z Gminy, czy tylko dla członków MDP.

Radny H. Janus powiedział, że wniosek dotyczy MDP.

Skarbnik Gminy powiedziała, że tak jest tylko napisane, a tak naprawdę w obozie brali udział nie tylko członkowie MDP.

Radny M. Połczyński zauważył, że nie powinno tak być.

Radny H. Janus powiedział, że obóz jest potrzebny, ale inna kontrola jest konieczna nad ilością i osobami, które biorą udział.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że osoby są potrzebne nie tylko dla MDP, ale i w każdej szkole, a wiadomo, że nie są one za darmo. Zapytał, czy dzieci w szkołach muszą płacić, a dzieci z drużyn pożarniczych za darmo mają, co roku jeździć?

Skarbnik Gminy powiedziała, że kwota 30.000zł  dofinansowania jest za duża.

Radny J. Witt powiedział, że np. obozy sportowe, inne dzieci pokrywają w 80%, to chociaż w 50 % rodzice powinni pokryć koszt obozu szkoleniowego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że im więcej pieniędzy zostanie przekazane, tym dalej będą jeździły na obozie i jeszcze bardziej będzie się to dzieciom podobało.

Radny H. Janus powiedział, że jak w ogóle nie będzie dofinansowania to MDP nigdzie nie pojadą.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, aby było to dofinansowanie, a nie sfinansowanie.

Radny R. Kinach zapytał, jaka kwota musiałaby być, aby mówić o dofinansowaniu.

Radny J. Witt powiedział, że zależy to od liczny uczestników, kosztów podróży itd.

Radny A. Olenderski stwierdził, że skoro jest kryzys, to trzeba się zastanowić, czy obóz powinien się odbyć za taką kwotę jak w ubiegłym roku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że należałoby się zastanowić, czy nie zlecić Panu Kamińskiemu zrobienie listy dzieci, albo regulaminu i po 50% ponieść koszty, albo skrócić czas pobytu z 2 tygodni na tydzień.

Radny J. Witt powiedział, że może 50% Gmina, a pozostałe środki może udałoby się OSP zdobyć z innych źródeł.

Radny H. Janus powiedział, że ze względu na ograniczone koszty proponuje  20.000zł na MDP.

Burmistrz Rogoźna powiedział, ze dopiero po informacji ile jest dzieci itd. można będzie mówić ile pieniędzy jest na to potrzebne.

Radny H. Janus powiedział, że zebranie informacji ile jest osób w MDP, ile jest chętnych potrwa do czerwca.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że cześć członków Komisji jest w OSP i nie wie ile członków liczy MDP?

Radny H. Janus zapytał, czy jak koszt obozu będzie 100.000zł, to Gmina ma dać 50% tej kwoty?

Radny J. Witt powiedział, że 50 % kosztów utrzymania i zakwaterowania.

Radny K. Lis przypomniał, że dyskusja powinna się toczyć nad projektem budżetu i nie wolno w nim umieszczać zapisu procentowego, tylko konkretną kwotę.

Radny J. Witt powiedział, że radni próbują obliczyć, jaka to będzie kwota.

Radny K. Lis stwierdził, że skoro nie można tego obliczyć, to szkoda marnować czasu.

Wniosek radnego H. Janusa w sprawie organizacji obozu szkoleniowego MDP w kwocie 20.000zł został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „przeciwnym” w obecności 7 radnych.

Radny H. Janus zapytał o wniosek Sołectwa Studzieniec w sprawie placu zabaw w Międzylesiu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się iż wniosek dotyczący zainstalowania placu zabaw w m. Międzylesie był uwzględniony przy realizacji zadań z LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak, że ujęto wniosek w sprawie placu zabaw w Studzieńcu, a nie w Międzylesiu.

Radny H. Janus zaproponował powtórzenie wniosku w sprawie placu zabaw w Międzylesiu w kwocie 10.000zł.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 radnych.

Radny H. Janus powiedział, że również chciałby powtórzyć wniosek z ubiegłego roku w sprawie ewidencji dróg.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni tylko wnioski składają, a nie ma już gdzie ich szukać. Odbywały się spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, uzgadniano zadania, dyskutowano co jest najpotrzebniejsze. Dodał, że nie mówi iż ewidencja jest niepotrzebna, bo tak nie jest, ale bez niej również można budować drogi, chodniki.

Radny H. Janus powiedział, że pracownicy Urzędu mówią, iż jest to potrzebne. Nadmienił, że nawet jest określona data, w piśmie Marszałka, do której wszystkie gminy powinny mieć ewidencję dróg zrobioną.

Radny J. Witt zapytał, czy z powodu braku ewidencji dróg inwestycja została wstrzymana?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie.

Radny A. Olenderski stwierdził, że potrzeba wykonania ewidencji jest, ale bez niej również można budować drogi. Są inne ważniejsze potrzeby.

Radny R. Kinach zapytał, jaki jest koszt wykonania ewidencji dróg?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że 3 lata temu ok. 150.000zł.

Radny R. Kinach powiedział, że jego zdaniem można poczekać jeszcze za ewidencją dróg.

Przewodniczący Komisji H. Janus zapytał, czy radny H. Janus formułuje wniosek?

Radny H. Janus zaprzeczył.

 

                Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2010 rok przedstawiony przez Burmistrza Rogoźna 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 radnych.

 

Radny K. Lis powiedział, że jednym z argumentów przeciwko budowie ul. Paderewskiego był problem taki, że fragment 80m zostanie rozjechany. Dodał, że rozumie, iż zniknął, bo Pan Dąbrowski przestał budować. Zapytał, czy Burmistrz nie bał się, pozwalając na ruch pojazdów obładowanych płytami, które poruszały się gminnymi drogami wyłożonymi POZBRUK-iem?

Burmistrz Rogoźna zapytał, o jakie drogi chodzi?

Radny K. Lis odpowiedział, że koło banku w rejonie ul. Kościuszki. Zapytał, jak pojazdy, które woziły płyty, z rozbiórki, wydostały się stamtąd?

Burmistrz Rogoźna zapytał, którędy miały wyjechać?

Radny K. Lis zapytał, czy Burmistrz nie miał obaw, że kostki brukowe zostaną rozjechane? Czy nie można było wywozić pływ mniejszymi pojazdami, mniej obciążonymi?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nawet nie wie, kiedy zostały płyty zabrane.

Radny K. Lis powiedział, że nie rozumie, dlaczego Burmistrz bał się, że 80m zostanie rozjechane, a w przypadku rozbiórki płyt nie brał pod uwagę nośności drogi.

Radny H. Janus powiedział, że POZBRUK, powinien być położony o odpowiednich parametrach i nic by się nie rozjeżdżało.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Pan Dąbrowski rozjechał swój POZBRUK między blokami i musi teraz to poprawiać.

Radny M. Połczyński zapytał, czy wykonanie bramek na boisko sportowe w Siernikach wygrała firma Pana Nogi?

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Radny M. Połczyński powiedział, że jeszcze miały zostać wykonane słupki do piłki siatkowej, a nie jest to realizowane.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na zleceniu nie było słupków do siatkówki, tylko do piłki nożnej. Dodał, że zlecenie dawał jego ówczesny Zastępca.

Skarbnik Gminy powiedziała, że należałoby sprawdzić, jaki był zapis w budżecie.

Radny R. Kinach powiedział, że po ścince drzew na ul. Lipowej pozostały gałęzie koło Pana Zborowskiego. Poprosił, aby je usunąć.

Radny H. Janus poinformował, że na dyżur przyszedł Pan Z. Wierzbicki w imieniu wspólnoty mieszkaniowej i wnioskował o zmianę organizacji ruchu na ul. Czarnkowskiej, przeniesienie znaków na zakaz zatrzymywania na drugą stronę ulicy. Dodał, że warto byłoby się spotkać i wyjaśnić całą sprawę, czy warto przestawiać znaki itd. Odpowiedź była taka, że po skończeniu budowy chodników we wrześniu, będzie można powrócić do tematu. Minął wrzesień i nic nie słychać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że polecił Zb. Wiesemu przekazanie wniosku do Komisji SSOiK, ale nie wie czy jest zasadne przestawianie znaku. Jednak decyzję podejmie właściwa do tego Komisja.

Radny H. Janus powiedział, że jednak należy coś zrobić z tą sprawą.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Komisja SSOiK musi podjąć decyzję.

Radny R. Kinach przyznał, że nie potrzeba zmieniać na ul. Czarnkowskiej organizacji ruchu.

Radny K. Lis powiedział, że prosi ponownie o sporządzenie wykazu zadań, które są przewidziane do realizacji z Programu Leader i przekazanie go radnym.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że osoba, która reprezentuje Gminę w Stowarzyszeniu powinna  to wiedzieć.

Radny H. Janus powiedział, że to Urząd występował do Stowarzyszenia z pewnymi zadaniami.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że Burmistrz wie, iż jako przedstawiciel był obecny tylko na jednym zebraniu, gdzie była wybierana Rada Stowarzyszenia.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 radnych.

Radny A. Olenderski poprosił o zwolnienie, gdyż jest umówiony na wyjazd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jeśli radny chce, to może opuścić posiedzenie. Dodał, że radni za często opuszczają komisje, szczególnie radny J. Witt, radny A. Olenderski i radny R. Kinach.

Radny J. Witt poinformował, że zawsze zwalnia się, jeśli ma potrzebę opuszczenia Komisji.

Radny A. Olenderski zapytał Przewodniczącego Komisji Z. Nowaka, czy może się zwolnić?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że nie.

Radny A. Olenderski poprosił, aby zapisać w protokole, że Przewodniczący Komisji odmówił zwolnienia jego pilnego wyjazdu z żoną do lekarza.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił, aby zapisać, iż radny A. Olenderski opuścił posiedzenie, o godz. 18.19.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji powiedział, że plan pracy, mimo iż był wyśmiewany przez niektórych radnych, to wygląda on tak samo jak w roku ubiegłym. Dodał, że jedynie w lutym ujęto temat: Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie naszej gminy.

Radny J. Witt poprosił Przewodniczącego Komisji, aby plan pracy był sporządzony tak, jak faktycznie ma przebiegać, sformułowanie „w zależności od potrzeb” nie jest planem. Najlepiej jakby Przewodniczący zaproponował tematy na poszczególne miesiące. Dodał, że w ten sposób powstaje plan pracy Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca planuje poszczególne miesiące, a pozostali członkowie je akceptują, bądź zmieniają. W palnie pracy Komisji GFiR nie ma nawet, czego zmienić.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że słucha propozycji. Powiedział, że może w styczniu zgłosi się ktoś i trzeba będzie zająć się jego tematem, a nie będzie to ujęte w planie pracy.

Radny H. Janus powiedział, że kiedyś jak był Przewodniczącym podobnej Komisji, to plan wyglądał w ten sposób, że w miesiącu pierwszym tematem było: omówienie materiałów na najbliższą sesję, a posiedzenie w zależności od potrzeb. Plan był elastyczny.

Radny J. Witt stwierdził, że radni mają w tym większe doświadczenie i skoro jego zdanie jest odosobnione, to się podporządkuje większości.

Radny K. Lis argument radnego J. Witta, że jest niedoświadczony jest bezsensu, bo jest już radnym 3 lata.

Radny J. Witt wyjaśnił, że radny go nie zrozumiał, bo chodziło o brak doświadczenia w pisaniu planów pracy.

Radny K. Lis radny J. Witt zarzuca Przewodniczącemu stworzenie takie planu pracy jak poprzednio, to miał cały rok na przygotowanie propozycji. Jeśli takowych nie ma, to plan nie może inaczej wyglądać. Poprosił, aby mówić, że jest to plan, do którego radny nie ma propozycji.

Radny J. Witt powiedział, że jest Przewodniczący Komisji, jej Wiceprzewodniczący i to oni powinni zaproponować jakieś tematy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że do planu pracy można dopisać absolutorium dla Burmistrza Rogoźna, a w listopadzie i grudniu: praca nad budżetem.

Radny J. Witt zaproponował, aby w miesiącu październiku omówić temat związany z rolnictwem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zauważył, że jest to temat sesji.

Radny H. Janus poparł propozycję radnego J. Witta. Dodał, że można omówić stan rolnictwa nie zapraszając gości na posiedzenie Komisji.

Radny J. Witt powiedział, że na Komisję można zaprosić Pana Tyrakowskiego, który najlepiej przedstawi sytuację rolnictwa w Gminie. Dodał, że na ostatniej sesji nie wiele osób słuchało wystąpień gości w sprawie rolnictwa.

Wniosek radnego J. Witta został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 6 radnych.

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt. Wolne głosy i wnioski.

Radny H. Janus zaproponował, aby powtórzyć wniosek Sołectwa Gościejewo, w sprawie:

1)       wybudowania ciągu pieszo – jezdnego w pasie drogowym przy drodze nr 11 Ruda – Gościejewo – do GDDKiA w Poznaniu,

2)       oświetlenia skrzyżowania drogi nr 11 z drogą 1352P – do GDDKiA i do Starostwa Powiatowego.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

Radny K. Lis złożył wniosek dotyczący uporządkowania oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego na ul. W. Poznańskiej w rejonie wyremontowanego chodnika ( odcinek od LO do ul. Boguniewskiej).

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

Radny Z. Nowak zaproponował, aby zwrócić się z pytaniem do WZDW w Poznaniu o plany realizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 241 i ul. Polnej oraz na wysokości wyjazdu z os. Przemysława II.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

Radny J. Witt zapytał, czy co z czarno -żółtym oznakowaniem wystającej części budynku na skrzyżowaniu w miejscowości Ruda?

Radny H. Janus powiedział, że można przegłosować taki wniosek o wykonanie oznakowania.

Wniosek radnego J. Witta został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz.19.00

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 12 stycznia 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf