Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na L Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 24 lutego 2010 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAPROSZENIE

 

 

       Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję L Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 24 lutego 2010 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych na terenie naszej gminy.
 6. Współpraca Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim.
 7. Stan służby zdrowia na terenie gminy.
 8. Ocena osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009.
 9.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno,
  2. zasad gospodarowania nieruchomościami,
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1674/4 położonej w Rogoźnie,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej,
  6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zakończenie  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie
(-) Roman Szuberski

 

 

drukuj pobierz pdf