Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Zarządzenie Nr OR.0151- 6/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 lutego 2010r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135 poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r. ze zm)  oraz art.3051 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.).

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam odpłatną służebność  przesyłu do części działki gminnej nr 1990 objętej księgą wieczystą nr KW PO1O/00026122/2, położonej przy ul. Południowej w Rogoźnie, na rzecz właściciela sieci elektroenergetycznej, którym jest ENEA Operator Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu, polegająca na prawie wstępu na nieruchomość objętą służebnością odpowiednich służb właściciela sieci, na okoliczność pobudowania słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z szafką stacyjną i liniami zasilającymi SN i nn oraz na umożliwieniu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych tychże urządzeń i linii elektroenergetycznych, a także wymiany przewodów i wprowadzania nowych obwodów.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf