Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr L/359/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

UCHWAŁA Nr L/359/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2010r.

 

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.17 ust.4, ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zmianami),

Rada  Miejska  uchwala  co następuje :

 

 

§ 1. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

  1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach obejmuje miejscowości: Biniewo, Marlewo, Pruśce i Pruśce Młyn, Sierniki, Stare, Wojciechowo.

  1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku obejmuje miejscowości: Budziszewko, Nienawiszcz, Studzieniec.

  1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie obejmuje:

1)      miasto Rogoźno, ulice: Boguniewska, Cicha, Cmentarna, Długa od Nr 1 do 24 , Gościnna, Kilińskiego, Kościelna, Kotlarska,  Mała Poznańska, Mała Szkolna, Międzyleska,  Nowa, Ogrodowa, Plac Karola Marcinkowskiego, Plac Powst. Wielkopolskich, Plac Jana Pawła II, Piekarska, Plażowa, Południowa, Przesmyk, Rynkowa, Rzeźnicka, Strzelecka,  Szeroka, Średnia, Wągrowiecka, Wąska, Wielka Poznańska,  Wielka Szkolna, Wyszyńskiego,  Za Jeziorem, Żurawia,

2)      teren miasta Rogoźno objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 98, poz. 2406 dnia 29.06.2007r.  określony w załączniku Nr 1 do uchwały, od wschodniej strony drogi wewnętrznej w obszarze18MW (ul. Paderewskiego od Nr 23 strona nieparzysta), do obszaru 19Ws i połączenia go z wschodnią częścią drogi 84KD w kierunku południowym do połączenia z ul. Długą południową stroną ul. Długiej do skrzyżowania z drogą 79KD i dalej wschodnią stroną tej drogi do skrzyżowania z ul. Południową,

3)      wsie: Boguniewo, Cieśle, Międzylesie, Owcze Głowy,

 

  1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie obejmuje:

1)      miasto Rogoźno, ulice:

II Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Biskupskiego, Brzozowa, Chabrowa, Czarnkowska, Dworcowa, Działkowa, Fabryczna, Garbacka, Kochanowskiego, Konieczyńskich, Konwaliowa, Kościuszki, ks. Werbla,  Krótka, Krzyżaniaka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Mickiewicza, Miodowa, Orzeszkowej, Osiedle Przemysława II, Paderewskiego od Nr 1 do 21, Piłsudzkiego, Polna, Prusa, Reja, Rolna, Różana, Sądowa, Seminarialna, Słoneczna, Smolary, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobolewskiego, Szarych Szeregów, Topolowa, Towarowa, Wójtostwo, Zaułek,

2)      teren miasta Rogoźno objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 98, poz. 2406 dnia 29.06.2007r. określony w załączniku Nr 1 do uchwały, od zachodniej strony drogi wewnętrznej w obszarze18MW (ul. Paderewskiego od Nr 22 strona parzysta), do obszaru 19Ws i połączenia go z zachodnią częścią drogi 84KD w kierunku południowym do połączenia z ul. Długą północną stroną ul. Długiej do skrzyżowania z drogą 79KD i dalej zachodnią stroną tej drogi do skrzyżowania z ul. Południową,

3)       wsie:

Dziewcza Struga, Garbatka, Nowy Młyn, Ruda, Żołędzin i Leśniczówka Olszyna.

 

  1. Obwód Zespołu Szkół w Gościejewie w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gościejewie obejmuje miejscowości: Gościejewo, Karolewo, Laskowo, Owieczki, Tarnowo.

  1. Obwód Zespołu Szkół w Parkowie w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Parkowie obejmuje miejscowości: Parkowo, Szczytno, Słomowo, Józefinowo, Kaziopole, Grudna, Wełna,  Jaracz, Rożnowice i Leśniczówka  oraz Ośrodek Wypoczynkowy Piłka. 

  1. Obwód Gimnazjum Nr 1 im. „Mazurka Dąbrowskiego” w Rogoźnie obejmuje:

1)      miasto Rogoźno, ulice: Boguniewska, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Długa, Gościnna, Kilińskiego, Kościelna, Kotlarska, Kościuszki: od Nr 27 do 50 i  bloki :  56,  57, 62, 63, Mała Poznańska, Mała Szkolna, Międzyleska,  Nowa, Ogrodowa, Plac Karola Marcinkowskiego, Plac Powst. Wielkopolskich, Plac Jana Pawła II, Paderewskiego, Piekarska, Plażowa, Południowa,  Przesmyk, Rynkowa, Rzeźnicka, Wągrowiecka, Wąska, Wielka Poznańska,  Wielka Szkolna, Wyszyńskiego,  Za Jeziorem, Żurawia, Krzyżaniaka, Leśna, Lipowa, Słoneczna, Smolary, Sądowa, Strzelecka, Szeroka, Średnia,  Topolowa, Leśna, Wójtostwo, Czarnkowska,

2)      teren miasta Rogoźno objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 98, poz. 2406 dnia 29.06.2007r. określony w załączniku Nr 1 do uchwały, od wschodniej strony w kierunku południowym stanowiący granicę obszarów  13ZD 16MW,MN i 14ZD 17MN do połączenia z ul. Długą południową stroną ul. Długiej do skrzyżowania z drogą 79KD i dalej wschodnią stroną tej drogi do skrzyżowania z ul. Południową,

3)      wsie: Biniewo, Boguniewo, Cieśle, Międzylesie, Owcze Głowy, Budziszewko, Nienawiszcz, Studzieniec, Marlewo, Pruśce i Pruśce Młyn, Sierniki, Stare, Wojciechowo.

 

  1. Obwód Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie wchodzący w skład Zespołu Szkół im Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie obejmuje:  

1)      miasto Rogoźno, ulice: II Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Biskupskiego, Chabrowa, Dworcowa, Działkowa, Fabryczna, Garbacka, Kochanowskiego, Konieczyńskich, Konwaliowa, Kościuszki bloki Nr.51, 53, 55, 59, 61 ks. Werbla, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Magazynowa, Mickiewicza, Miodowa, Orzeszkowej, Osiedle Przemysława II, Piłsudskiego, Polna, Prusa, Reja, Rolna, Różana, Seminarialna, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobolewskiego, Szarych Szeregów,  Towarowa, Zaułek,

2)      teren miasta Rogoźno objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej zgodnie z Uchwałą Nr IX/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 98, poz. 2406 dnia 29.06.2007r. określony w załączniku Nr 1 do uchwały, od zachodniej strony w kierunku południowym stanowiący granicę obszarów  13ZD 16MW,MN i 14ZD 17MN do połączenia z ul. Długą północną stroną ul. Długiej do skrzyżowania z drogą 79KD i dalej zachodnią stroną tej drogi do skrzyżowania z ul. Południową,

3)      wsie: Dziewcza Struga, Garbatka, Nowy Młyn, Ruda, Żołędzin.

 

  1. Sieć publicznych przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno obejmujący obszar całej gminy tworzą:

1)       Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchadka w Rogoźnie, ul. Krótka 7

2)       Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie, ul. Seminarialna 14

3)       Przedszkole im. „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie.

 

§ 2. Tracą moc:

 

1)       Uchwała Nr XLVII/441/98 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 1998r. w sprawie planu sieci i obwodów publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 1998r. Nr 15, poz.104).

2)       § 2 Uchwały Nr VII/58/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pruścach (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r. Nr 59. poz. 1249).

3)       § 2 Uchwały Nr XVII/142/2004 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/56/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gościejewie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13 maja 2004r. Nr 66 poz. 1476).

4)       § 2 Uchwały Nr VII/55/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r. Nr 59. poz. 1246).

5)       § 2 Uchwały Nr VII/54/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r. Nr 59. poz. 1245).

6)       § 2 Uchwały Nr VII/53/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r. Nr 59. poz. 1244).

7)       § 2 Uchwały Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000r, w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie.

8)       § 1 Uchwały Nr XXII/177/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000r, zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie.

9)       9) § 2 Uchwały Nr XXXI/246/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 22 lutego 2001r,   zmieniająca Uchwałę Nr XXII/177/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000r, zmieniającą Uchwałę Nr VII/49/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 22 maja 2004r. Nr 56 poz. 1016).

10)   § 2 Uchwały Nr XVII/141/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2004r, w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gościejewie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13 maja 2004r. Nr 66 poz. 1475).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna i Dyrektorom szkół i przedszkoli, których organem założycielskim jest Gmina Rogoźno.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.

 

 

 

drukuj pobierz pdf