Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr L/362/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie

UCHWAŁA Nr L/362/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm) uchwala się co następuje:

 

§ 1.  Wyraża się zgodę Burmistrzowi Rogoźna na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 9 lat nieruchomości - działki ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie przy ul. W. Poznańskiej.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/362/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2010r.

 

Z wnioskiem o wydzierżawie działki oznaczonej nr 1676/4 położonej w Rogoźnie, na okres 9 lat, zwrócili się pp. Aleksandra i Marian Krajeccy. Przedmiotowa nieruchomość użytkowana jest przez wnioskodawców na cele produkcji ogrodniczej i znajduje się pomiędzy działkami będącymi własnością wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długa i Nową, przedmiotowa działka znajduje się na obszarze określonym jako „teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem upraw ogrodniczych oznaczonym symbolem MN/RO-1”. Obecne wykorzystanie ww. nieruchomości jest zgodne z postanowieniami miejscowego planu i podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

 

Mapka z oznaczeniem przedmiotowej działki stanowi załącznik nr 1 do uzasadnienia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf