Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIII/220/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i

Uchwała Nr XXXIII/220/2008

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie

 

      Na podstawie art.. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu gminy na 2009 rok w  kwocie 30.000 zł dla Powiatu Obornickiego, z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno, a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf