Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy

ZARZĄDZENIE NR 8/2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

Z DNIA 8 MARCA 2010 R.

 

zmieniające zarządzenie nr 34/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 34/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest rozpatrzenie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w składzie:

 

1)       Sylwia Biała                        – Przewodnicząca,

2)       Jarosław Dolatowski         – Sekretarz,

3)       Maria Kachlicka                 – członek komisji,

4)       Małgorzata Kasprzak       – członek komisji,

5)       Marek Galczewski             – członek komisji,

6)       Roman Szuberski               – członek komisji,

7)       Ryszard Dworzański          – członek komisji,

8)       Błażej Cisowski                  – członek komisji.”

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf