Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr OR.0151-9/2010

Burmistrza rogoźna

z dnia 09 marca 2010r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art.39 ust.1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.), w związku z § 2 ust.,1 ust.2 pkt 2, § 9 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 ze zm. z dnia 08 sierpnia 2003r.), oraz uchwały nr XXXIII/224/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego w dniu 26.01.2010r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, położonej w miejscowości Jaracz gm. Rogoźno, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 89/4 o pow. 4 900m2, objętej księgą wieczystą nr  KW 28491, przystępuję do drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na zbycie ww. nieruchomości.

 

§2.

Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu w wysokości 90.000,00zł

 

§3.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.).

 

§4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie 644,16zł brutto.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf