Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Burmistrz Rogoźna Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

Cena sprzedaży (netto)

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Hetmańska

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

197/15 o pow. 0,0928ha

KW PO1O/00026122/2

 

35.000,00zł

- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 18MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

- działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

 

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek,

 

 

197/16 o pow. 0,0964ha

KW PO1O/00026122/2

36.000,00zł

197/17 o pow. 0,0975ha

KW PO1O/00026122/2

37.000,00zł

197/18 o pow. 0,1030ha

KW PO1O/00026122/2

38.000,00zł

197/19 o pow. 0,1200ha

KW PO1O/00026122/2

40.000,00zł

2.

ul. Strzelecka

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

2247/13 o pow. 0,6260ha

KW PO1O/00025563/8

 

403.000,00zł

- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańska uchwalonego Uchwałą Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 13.05.2017 r., poz.3900) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem MW o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponoszą nabywcy działek,

2247/14 o pow. 0,6643ha

KW PO1O/00025563/8

429.000,00zł

2247/15 o pow. 0,7600ha

KW PO1O/00025563/8

489.000,00zł

3.

ul. Leśna

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

166/1 o pow.0,1079ha

KW PO1O/00022213/9

 

28.000,00zł

- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2016 r., poz.6316) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN/U o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, ponadto działka 166/1 objęta jest w części linia elektroenergetyczną średniego napięcia 15 kV wraz z pasem technologicznym,

 

- działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- na terenie działki 166/1 znajduje się słup konstrukcji stalowej wraz z napowietrzną linia elektroenergetyczną średniego napięcia 15kV,

 

166/2 o pow.0,1080ha

KW PO1O/00022213/9

35.000,00zł

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 11 lutego 2020 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 03 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 20 stycznia 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf