Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0151-11/2010

Burmistrza rogoźna

z dnia 11 marca 2010r.

 

w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.38, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2 i ust.3, uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz.2544 ze zm. z dnia 08 sierpnia 2003r.) oraz uchwały nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1.      Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00024284/1, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych :

 

a)    1 działkę o  nr 1500/104 o pow. 20m2,

b)    2 działki o nr: 1500/125, 1500/128, każda o pow. 22m2,

c)     1 działkę o nr 1500/124 o pow. 23m2,

d)    2 działki o nr: 1500/103, 1500/105, każda o pow. 38m2 .

 

2.       Sprzedaż działek wymienionych w §1. ust.1. pkt 1-4, następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow. 7142 m2, wynoszącym 1/119,  który składa się z działek nr : 1500/5 o pow. 564m2, 1500/7         o pow. 573m2,  1500/8 o pow. 86m2,  1500/60 o pow. 56m2, 1500/61 o pow. 655m2,  1500/62 o pow. 493m2, 1500/63 o pow. 744m2 i 1500/134 o pow. 196m2 (o łącznej pow. 3367m2), stanowiących ogólnodostępną komunikację dojazdową i ogólnodostępny teren o charakterze gospodarczym, oraz z działek nr nr : 1500/4 o pow. 742m2,   1500/6  o  pow. 809m2,  1500/59        o  pow. 802m2  i  1500/87  o  pow. 1422m2  (o łącznej pow. 3775m2), stanowiących teren zieleni izolacyjnej szpalerowej, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00023973/1.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą :

dla każdej działki o pow. 20 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.1, w wysokości  1.700,00 zł.

dla każdej działki o pow. 22 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.2, w wysokości  1.800,00 zł.

dla każdej działki o pow. 23 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.3,  w wysokości  1.900,00 zł.

dla każdej działki o pow. 38 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.4, w wysokości  2.500,00 zł.

 

Ustalona, w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, cena wywoławcza jest ceną netto i obejmuje udział do działek wymienionych w §1. ust.2, wynoszący 1/119.

 

§ 3.

Nabywcy działek na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponoszą 22% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi każdy z nabywców w kwocie brutto 426,99zł.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf