Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

                                                                                                     

Wykaz

             Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow. w m2) nr KW

             Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Rogoźno

 ul. Moniuszki

/ obręb ROGOŹNO

1609/2 o pow632m2

KW PO1O/00025029/3

- w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej Długiej uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr IX/62/2007 z dn. 26.04.2007 (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.),  działka nr 1609/2 położona jest na ternie oznaczonym symbolem 20MN o przeznaczeniu: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.  

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 1607

 

cena sprzedaży

 27.060,00zł brutto

 

Sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.).

 

 

 

 

- dla zbywanej działki zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia 12 lutego 2020 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem

 04 marca 2020 r.

 

 

 

Rogoźno, dnia 21 stycznia 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf