Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Rogoźno ul. Rynkowa

Burmistrz Rogoźna

 

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przedmiot zbycia

Cena i warunki sprzedaży

1

2

3

4

5

1.

ul. Rynkowa 21 w Rogoźnie

 

 

1065 o pow.382m2

KW PO1O/00027552/2

                     

 

lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 56,73m2,położony na parterze, z przynależną piwnicą o pow.20,55m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1914/10000 oraz udział do działki nr 1065 o pow.382m2 wynoszący 1914/10000.

 

 

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka nr 1065 położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej, ww. działka gruntu znajdują się w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- dom mieszkalny Rynkowa 21 objęty jest ochroną konserwatorską – ewidencja zabytków,

 

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 111.911,00zł

Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 36.959,40zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z póź. zm.).

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 09 kwietnia 2020 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 18 marca 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf