Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 34/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 lutego 2010 roku, o godz. 11.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 34/2010

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 lutego 2010 roku, o godz. 11.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził  Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak oraz Wiceprzewodniczący Komisji Henryk Janus.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Zastępca Burmistrza Rogoźna Sylwia Biała, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z 32 i 33 posiedzenia Komisji.
  5. Zamierzenia inwestycyjne i remontowe na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz omówienie współpracy z Gminą Rogoźno.
  6. Omówienie uchwał i materiałów przygotowanych na L Sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby w porządku obrad umieścić dodatkowy punkt, a mianowicie opinię nt. gospodarowania nieruchomością Gminy, gdzie znajduje się pogotowie ratunkowe.

Porządek obrad, wraz z naniesioną poprawką, został przyjęty 5 głosami „za”, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

Protokół z 32 posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 radnych.

Protokół z 33 posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 radnych.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.5 - Zamierzenia inwestycyjne i remontowe na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz omówienie współpracy z Gminą Rogoźno.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że otrzymał pismo z GDDKiA O/ Poznań i jako priorytetowe uznano zadanie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241 w m. Ruda, na rondo. Ustalono realizację tego zdania w pierwszej kolejności, z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie wypadkowości na tym skrzyżowaniu. W ramach przebudowy planowane do realizacji jest również ciąg pieszo- rowerowy, droga serwisowa po prawej stronie drogi krajowej na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką 241 do rzeki Wełny. Przygotowane do realizacji jest również zadanie uspokajania i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu przez m. Gościejewo przy drodze krajowej nr 11. Dokumentacja jest wykonana oraz zatwierdzana. Zadanie oczekuje na realizację. Biorąc pod uwagę przyjętą kolejność realizacji przedmiotowych zadań, współpraca w zakresie realizacji ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Ruda- Gościejewo, zostanie podjęta po ich zakończeniu. Ponadto, co do wniosku Komisji ws. oświetlenia na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą Ruda- Przybychowo, to Oddział poinformował, że w związku z obowiązującymi przepisami, kwestie finansowania budowy oświetlenia wzdłuż dróg na terenie gminy, jego eksploatację oraz utrzymanie leżą w gestii gminy. Oddział poprosił jednocześnie o informację ws. deklaracji gminy, dotyczącej opracowania dokumentacji na wnioskowaną ścieżkę.

Radny H. Janus stwierdził, że Gmina musiałaby wykonać dokumentację.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Poznań Pan Andrzej Baranowski. Odnośnie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 241 wyjaśnił, że zadanie bierze udział w tzw. konkursie i znajduje się w grupie projektów w Warszawie, które będą finansowane ze środków unijnych. W tym wniosku zostały podane terminy realizacji po zaakceptowaniu przez GDDKiA w Warszawie do wykonania. Przetarg na to zadanie ma być w styczniu 2011r., a umowa podpisywana będzie w kwietniu 2011r. We wspomnianym konkursie preferowane są miejsca, w którym zanotowano duża ilość wypadków. Następnym kryterium jest wielkość miejscowości. Im jest ona większa, tym większe szanse na realizacje. Wszystkie decyzję są podejmowane w Warszawie. Prawdopodobnie nie będzie to robione wcześniej, niż terminy, które podano do realizacji. Na Gościejewo projekt jest gotowy. Zadanie będzie finansowane z odnów i budżetu państwa. Decyzja o realizacja należy do GDDKiA w Warszawie. W najlepszym wypadku prace przy przetargu rozpoczęłyby się na jesień. Z informacji, które dzisiaj pozyskał od osoby zajmującej się tą sprawą, prawdopodobnie nie wcześniej jak z początkiem przyszłego roku. Co do chodnika między rondem w m. Ruda, a Gościejewem, to sprawa ciągnie się już kilka lat. Gmina zadeklarowała, że wykona projekt. Zadanie to będzie podpięte pod inwestycję w Gościejewie, ale musi zostać wykonany projekt. Jeśli Gościejewo weszłoby w tym roku, to GDDKiA potrzebowałaby projektu i sprawa jest załatwiana z dnia na dzień. Ścieżka rowerowa nie będzie mogła być inaczej finansowana, jeśli Gmina nie wykona projektu. GDDKiA pokryje resztę kosztów. Są tam działki do pozyskania. W tym roku droga do Czarnkowa wchodzi w poprawę bezpieczeństwa, która jest wykonywana z bieżącego utrzymania. Na skrzyżowaniu zostaną postawione światłowodowe znaki z niebieską strzałką. Musi być to na baterię słoneczną, bo nie ma innej, technicznej możliwości podłączenia do prądu. Wysepkę od strony Rogoźna będzie robiona, w takiej wielkości, aby umożliwiała w przyszłości przejście wykonanie dla pieszych z azylem. Po wybudowaniu ścieżki ma powstać przejście dla pieszych. Z drugiej strony powstanie chodnik do drogi powiatowej. Takie same znaki powstaną na drodze Parkowo – Wełna, również na baterie słoneczne. Dodał, że codziennie Pan Antonik ma obowiązek objechać i sprawdzić 18km drogi krajowej znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno.

Radny K. Lis powiedział, że wyjazd z Rogoźna w kierunku drogi krajowej na Rudzie kończy Rogoźno tablicą, obok jest tablica informująca o końcu terenu zabudowanego. Następnie zaczyna się wjazd na Rudę, na drogę nr 11, ale na wjeździe i na wyjeździe jest znak, który rozpoczyna i kończy teren zabudowany, natomiast przy wyjeździe z Rogoźna nie ma. Można powiedzieć, że wjeżdża się w teren, w którym nie obowiązuje ograniczenie prędkości jak w terenie zabudowanym. Czy nie należałoby zdjąć tego znaku, ewentualnie powtórzyć zaraz po nim teren zabudowany na Rudzie?

Przedstawiciel WZDW w Poznaniu J. Socha odpowiedział, że to sprawdzi i jeżeli trzeba będzie dokonać jakichkolwiek korekt, to zostanie to zrobione.

Radny A. Olenderski zapytał, kto podjął decyzję, że rondo będzie budowane nie z budżetu państwa, tylko ze środków unijnych?

A. Baranowski powiedział, że w tej chwili decyzję są podejmowane centralnie. Pieniędzy jest coraz mniej, a o wszystkich dużych wydatkach decyduje GDDKiA w Warszawie.

Radny A. Olenderski zapytał o koszty inwestycji.

A. Baranowski odpowiedział, że ok. 4.000.000zł.

Radny A. Olenderski powiedział, że z budżetu państwa został wybudowany odcinek w Chodzieży, w Obornikach. Przyznał, że nie jest łatwo pozyskać środki z UE, a na Rudzie zginęło już 9 osób, może i więcej. Pomimo tego miejsce na Rudzie pozostanie niezałatwione.

A. Baranowski przyznał, że tak naprawdę nikt nie pyta się pracowników Oddziałów o opinię, co ma być robione.

Radny A. Olenderski przypomniał o wnioskach składanych do GDDKiA i odpowiedział, w których informowano, że zadanie jest przyjęte w planie i wszystko zostało zatwierdzone.

A. Baranowski poinformował, że GDDKiA w styczniu wydała na odśnieżanie tyle pieniędzy, ile w ubiegłym roku było przeznaczone od stycznia do grudnia. Wiadomo, że pieniędzy fizycznie nie przybędzie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to niestety sprawa polityczna.

Radny H. Janus powiedział, że na terenie Gminy Rogoźno znajduje się skrzyżowanie drogi krajowej z drogą wojewódzką,  a w Obornikach jest to skrzyżowanie drogi krajowej z drogą gminną i drogą powiatową na Kowanówko. Jest to ważniejsze skrzyżowanie niż w Obornikach, które zostało wcześniej wybudowane.

A. Baranowski wyjaśnił, że w Obornikach skrzyżowanie było budowane kilka lat temu i sytuacja w GDDKiA była trochę inna. Na dzień dzisiejszy decyzję podejmuje Warszawa, kiedyś dyrektorzy oddziałów.

Radny H. Janus zapytał o projekt ścieżki. Powiedział, że w dokumentacji na Rudzie projekt ścieżki jest już umieszczony do rzeki Wełny bez kładki w przyszłości. Natomiast brakuje fragmentu od rzeki Wełny do m. Gościejewo.

A. Baranowski odpowiedział, że szczegółów nie zna. Dodał, że jak będzie budowane Gościejewo za kilka milionów złotych, a także rondo za kilka milionów zł, to dla Dyrekcji np. 100.000zł na kładkę, nie jest ogromną kwotą.

Radny H. Janus powiedział, że projekt jest taki, iż  kładka dochodzi do rzeki Wełny obok mostu.

A. Baranowski powiedział, że jak Gmina zleci projekt, to powinno się zaznaczyć, że projektant ma się konsultować, a przy najmniej mieć wgląd do projektu na Gościejewie i na Rudzie, aby połączyć je, żeby ścieżki się np. nie rozminęły.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy taki projekt jest już zlecony, bądź wykonany?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie przypomina sobie, żeby w budżecie było takie zadanie jak projekt chodnika łączącego 2 miejscowości.

Radny H. Janus powiedział, że w piśmie GDDKiA do radnego Z. Nowaka jest napisane, że to Oddział prosi o informacje w sprawie deklaracji Gminy, dotyczącej opracowania dokumentacji na wnioskowaną ścieżkę. Czyli wynika z tego, że należałoby podjąć deklarację, że Gmina taką dokumentację zrobi, niekoniecznie w tym roku.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, ile taki projekt może kosztować?

A. Baranowski powiedział, że w graniach ok. 10.000-15.000zł. Przyznał, że Gmina większe koszty poniesie na pozyskanie działek.

Radny H. Janus zapytał, kto miałby złożyć taką deklarację na wykonanie dokumentacji? Burmistrz czy Rada?

A. Baranowski powiedział, że w innych gminach jest tak, że wysyłają one pismo z prośbą o przygotowanie stosownego porozumienia i wypisuje, jakich czynności podejmie się ze swojej strony np. że zrobi ścieżkę. Dodał, że skoro Komisja składała wniosek o świetlenie skrzyżowanie, to można jednocześnie zrobić projekt. Poinformował, że na drodze nr 10 gmina miała gotowy projekt oświetlenia i GDDKiA sfinansowała też budowę oświetlenia.

Radny H. Janus powiedział, że od Rudy jest 300m i nie potrzeba transformatora, dlatego wchodzą w grę inne możliwości.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że należałoby się zastanowić nad wnioskiem formalnym z posiedzenia Komisji w stronę Pana Burmistrza, żeby projekt został sporządzony.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że będzie się to wiązało ze zmianami w budżecie.

Komisja sformułowała następujący wniosek:

Wnosi się o zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu oraz o wykonanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kładką i projektu oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 1352 Ruda – Przybychowo.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Janus zapytał o osobę odpowiedzialną za wykonanie inwestycji m.in. w Gościejewie i Rudzie, z GDDKiA.

A. Baranowski odpowiedział, że generalnie inwestycjami zajmuje się Dyrektor M. Bereżecki, natomiast Pani Świgoń jest Naczelnikiem Wydziału Sieci Drogowej, która sporządziła pismo i wie najwięcej co, gdzie leży na której półce i na jakim etapie załatwiania jest. Już po wykonaniu projektu przedstawiają do Warszawy inwestycje, które O/ Poznań zamierza zrobić i dopiero w stolicy są one akceptowane, bądź nie.

Radny H. Janus powiedział, że w ubiegłym roku był z radnym A. Olenderskim i być może rozmawiali właśnie z tą Panią. Mówiła, że Gościejewo miało być robione w ubiegłym roku, ale nie otrzymało środków z centrali i prawdopodobnie zadanie będzie robione w 2010r.

A. Baranowski poinformował, że Pan Gruszczyński, który zajmuje się Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu, miał zaplanowane, że dostanie 90 mln zł, a dostał 26 mln. Miał dylemat, co zbudować, a czego nie. Na 3 zaplanowane inwestycje, z 2 trzeba było zrezygnować. Dodał, że terminy, o których wcześniej mówił mogą ulec zmianie, ponieważ zdarzyć się może, iż jakaś inwestycja nie wejdzie, bo zabraknie czegoś, to wtedy inne inwestycje na tym korzystają.

Radny H. Janus przypomniał, że Komisja GFiR złożyła wniosek ws. naprawy przepustu w Tarnowie. Stwierdził, że zostało to wykonane, ale był jeszcze wniosek o ciąg pieszy do budynków, bo droga nie ma nawet pobocza w stronę Chodzieży.

Radny J. Witt zwrócił uwagę na utrudniony zjazd z drogi krajowej nr 11 do Parkowa, jadąc od strony Obornik, ze względu na powstałe koleiny. Zapytał, czy są jakieś plany rozwiązania tego problemu?

A. Baranowski powiedział, że wiadomo, iż jest źle, ponieważ w Oddziale jest przeprowadzany system oceny stanu nawierzchni i 35,7% w Gminie jest nawierzchni złej. Odbędzie się remont nawierzchni, polegającej w pierwszej kolejności na łataniu dziur, a później na frezowaniu kolein.

Radny J. Witt zapytał, czy w tym roku będzie wykonane frezowanie na tym skrzyżowaniu?

A. Baranowski odpowiedział, że Pan Antonik najgorsze, najniebezpieczniejsza miejsca będzie  frezowane, ale w pierwszej kolejności skrzyżowania poprzeczne.

Radny K. Lis zapytał, czy są zamysły ograniczenia prędkości w tym rejonie?

A. Baranowski powiedział, że kierowcy i tak jeżdżą szybciej niż jest to dozwolone.

Radny J. Witt zauważył, że zagrożenie wypadku powstaje, gdy ktoś jedzie z Rogoźna i skręca w drogę powiatową do Parkowa. Złożył wniosek dotyczący zainstalowania znaku ograniczającego prędkość do 70 km/h oraz o frezowanie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 2038P, które znajduje się na 242 kilometrze (zjazd do Parkowa).

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że tym roku wystąpił zgrzyt z WZDW. Nadeszło pismo ws. 200.000zł na remont chodników w Rogoźnie i 50.000zł na sygnalizację przy kościele pw. Św. Wita. Powiedział, że Województwo nie chce gminnych pieniędzy.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Jan Socha wyjaśnił, że zima w kieszeniach zarządców dróg zrobiła spore spustoszenie i to ma wpływ na wykonawstwo zadań. Zadania zlecone z WZDW na terenie Gminy Rogoźno, nie są aż tak zadowalające. Są zamiary wykonania końcówki chodnika w Pruścach na ok. 145m po prawej stronie jadąc w kierunku Rogoźna. Zarząd przeznacza na to zadanie 122.400zł. nie wiadomo, jaka będzie cena po przetargu. Wyjaśnił, że nie ma informacji, iż WZDW nie przyjmuje zadeklarowanych przez Gminę pieniędzy. Pismo, które radni otrzymali wyraża zaskoczenie, ponieważ Rada przekazuje pieniądze, a Dyrektor nie wiedział nic nt. tych zadań i ewentualnego udziału WZDW w tych zadaniach. Dodał, że na dzień dzisiejszy pieniędzy na udział WZDW w tych zadaniach nie ma. Poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Kmiecikiem i pieniądze zostaną przyjęte w wysokości deklarowanych środków przez Gminę i zadania zostaną zrealizowane. Być może za miesiąc lub dwa sytuacja się zmieni i będzie możliwość dołożenia ze strony WZDW do tych zadań. Poprosił, aby radni wprowadzili korektę do uchwały, w której byłoby napisane, że środki są przeznaczane, jako pomoc dla Województwa Wielkopolskiego kwotę 250.000zł na zadanie: budowa chodników na ul. W. Poznańskiej oraz sygnalizacja świetlna na ul. Kościelnej. Jako jedna kwota na 2 zadania, ponieważ trudno jest określić, za jaką kwotę wyjdzie przetarg na chodniki. Raczej kwoty są zaniżone w stosunku do planu. Byłaby możliwość elastycznego przesunięcia pozostałej kwoty na sygnalizację świetlną. Jeżeli taka zmiana nie zostanie dokonana, to niewykorzystane pieniądze z chodnika będą musiały wrócić do Gminy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że kwota 200.000zł jest pomysłem Pana Burmistrza i radni na to przystali. Wyraził zdziwienie, dlaczego Burmistrz umieścił to w budżecie, mimo że nie było to konsultowane. Dodał, że suma 50.000zł na sygnalizację świetlną jest inicjatywą z Klubu Radnych i była to poprawka do budżetu. Stwierdził, że kwota 50.000zł powinna starczyć na przejście dla pieszych na przycisk.

J. Socha powiedział, że jego zdaniem nie starczy. W granicach 60.000-70.000zł szacowany jest koszt takiego zadania. Wszystko zależy od odległości od źródła energii, od długości przejścia itd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby WZDW wyliczył ile taka sygnalizacja świetlna ma kosztować i można dołożyć do 50.000zł i Gmina sfinansuje zadanie w 100%. Stwierdził, że kwota 200.000zł na chodniki i tak nie starczy, a zadanie będzie realizowane systemem dwuletnim.  Dodał, że był taki zwyczaj, że jeśli gmina dawała 100.000zł, to województwo drugie 100.000zł. Nadmienił, że jak chodniki zrealizowano by w całości, to na pewno na przejście dla pieszych nie zostanie ani złotówka. Radny Z. Nowak stwierdził, że na ul. Kościelnej jest zagrożenie bezpieczeństwa.

J. Socha podziękował za deklarację korekty w kwestii sygnalizacji świetlnej, ponieważ Zarząd może przystępować do opracowania dokumentacji i wycenić koszty realizacji zadania. Dodał, że nie można przewidzieć dokładnych cen przetargowych. Nadmienił, że połączenie zadań pozwoliłoby na bardziej elastyczne manewrowanie pieniędzmi, ale skoro nie ma takiej woli, to będzie ciężko wstrzelić się w zaproponowaną kwotę. Jeżeli przetarg pójdzie wyżej niż zaplanowana kwota i najniższa kwota będzie przekraczać dostępne środki na to zadanie, to trzeba będzie się wycofać, albo szukać pieniędzy gdzie indziej. Zapytał, czy radni nie widzą możliwości łączenia tych 2 zadań?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że nie.

J. Socha powiedział, że może z chodnika w Pruścach zostaną pieniądze i będzie można je przesunąć.

Radny M. Połczyński zapytał o drogę wojewódzką jadąc z Rogoźna w kierunku Wągrowca, dojeżdżając do m. Marlewo. Cczy jest możliwość zainstalowania białej tablicy informującej o terenie zabudowanym? Dodał, że na tym prostym odcinku zdarzają się wypadki i kraksy. Mieszkańcy tego rejony apelują i prosili o zainstalowanie tablicy.

J. Socha powiedział, że zostanie powołana komisja, ale nie wie czy tamten rejon będzie spełniał warunki terenu zabudowanego. Jeśli komisja uzna, że można zainstalować taką tablicę, to zostanie to dokonane.

Radny H. Janus poinformował o wniosku z Komisji GFiR do WZDW ws. ciągu pieszo- jezdnego na Rudzie, aby zainstalować tablicę informującą o ruchu pieszych i dla rowerów. Najpierw kierownik z Wągrowca powiedział, że jest to niemożliwe, bo ciąg jest za wąski itd. Później po napisaniu pisma do Poznania otrzymano odpowiedź, że tablicę będą, ale do sierpnia 2010r. Zapytał, czy potrzeba aż 10 miesięcy, aby takie 2 znaki postawić?

J. Socha zadeklarował, że znaki zostaną ustawione do końca maja.

Radny A. Olenderski zapytał, czy są jakieś przeszkody, aby postawić barierki koło sklepu od strony przejazdu kolejowego? Nie ma tam żadnych zadoleń, dołów w wyniku stojącej wody. Za sklepem w kierunku miasta powstały dość duże doły i woda tam ciągle stoi. Może to przeszkadzać w zatrzymywaniu się koło sklepu. Dodał, że chodzi również o to, aby nie zniszczyć chodnika, który został tam położony.

Radny K. Lis przypomniał, że Pan J. Socha w ubiegłym roku, na wizji lokalnej obiecał, że zostaną tam zamontowane barierki. Zaproponował, aby udać się tam jak tylko śnieg stopnieje.

Radny H. Janus powiedział, że jest tam dużo miejsca i barierki można postawić przy samym chodniku, natomiast cały teren lekko podwyższyć, żeby nie było zastoi, ale nie zamykać całkowicie tego objazdu, ponieważ jest tam miejsce na cały samochód.

J. Socha stwierdził, że ustawienie barierek nie jest wydatkiem, który można uznać za niemożliwy. Powiedział, że w Wągrowcu spotkano się z sytuacją, w której na osiedlu próbowano poprzez ustawienie barierek wymusić wzdłużne parkowanie zamiast ukośnego, co było niebezpieczne i spotkano się z ogromną opozycją właścicieli sklepu, mieszkańców, ponieważ zlikwidowano część miejsc parkingowych. Nadmienił, że podjęcie takiej decyzji spotka się z oporem ze strony właścicieli sklepu i być może innych osób, które chciałyby się tam zatrzymać. Ustawienie barierek np. co 2 m w systemie ażurowym, uniemożliwiającym zatrzymanie jest możliwe nawet w tym roku, ale radni muszą podjąć jednoznaczną decyzję, w którym kierunku mają być podjęte działania.

Radny A. Olenderski stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie zatoczki.

J. Socha zaproponował, aby najpierw rozpoznać możliwość wybudowania zatoczki. Poprosił, aby Rada znalazła pieniądze na ten cel. Dodał, że miejsca postojowe są zadaniem gminy, a WZDW może ewentualnie partycypować w zakresie dokumentacji i realizacji tego zadania. Może za miesiąc lub dwa okaże się, że taka możliwość istnieje, a ZDW spróbuje określić, jaki byłby to odcinek, jaki koszt ewentualnie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał J. Sochę, czy jak rozezna się w temacie to wystąpi z odpowiednim pismem do radnych?

J. Socha potwierdził.

Radny K. Lis zapytał o część brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w m. Ruda w stronę miasta.

J. Socha wyjaśnił, że jest to teren PKP i ciężko coś od nich wyegzekwować.

Radny H. Janus powiedział, że we wrześniu była komisja, na której obecny był m.in. kierownik z Wągrowca, radny Z. Nowak oraz przedstawiciele PKP z Poznania i mówiono, ze WZDW razem z PKP zrobią ten odcinek.

J. Socha powiedział, że należałoby sięgnąć do tych ustaleń i spróbować coś z tym zrobić. W pierwszej kolejności powinno się wyegzekwować od PKP zrobienie tego, co do niej należy.

Radny H. Janus powiedział, że obiecali, iż zrobią swoją część w 2010r., ale tak naprawdę nic nie wiadomo.

J. Socha powiedział, że nie ma żadnych działań ze strony PKP jak do tej pory. Dodał, że jeżeli coś się ruszy w tej sprawie to WZDW nie powinien pozostać bierny.

Radny H. Janus zapytał o obwodnicę Rogoźna.

J. Socha wyjaśnił, że WZDW na temat obwodnicy wie najmniej, ale z tego co mu wiadomo nie jest w planie, ani na etapie projektowania, czy koncepcji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jest, bo osobiście zawoził do gabinetu Marszałka Woźniaka.

J. Socha powiedział, że WZDW nie ma wiedzy w tym temacie. Przyznał, że obwodnica w Rogoźnie jest potrzebna.

Radny H. Janus powiedział, że część działek w studium jest zarezerwowana pod tą trasę, natomiast należy do Agencji Nieruchomości Rolnej i jeżeli oni to sprzedadzą, to trzeba będzie nowe trasy wytyczać. Czy Gmina nie powinna się starać o przejęcie tych działek?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jest też pomysł, aby drogi wojewódzkie wystąpiły do Agencji o przejęcie tego terenu bezpłatnie i ewentualnie drogi wojewódzki by rolnikowi wydzierżawiły grunty. Stwierdził, że wiadomo, iż ma to być przekazane za darmo.

J. Socha poprosił, aby wystąpić z taką propozycją.

Radny K. Lis stwierdził, że skoro temat został poruszony, to należałoby pójść za ciosem i złożyć wniosek.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że wniosek zostanie skierowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Radny K. Lis zaproponował następującą treść wniosku: Komisja GFiR wnosi o przejęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego od Agencji Nieruchomości Rolnych O/ Poznań, terenów pod planowaną budowę obwodnicy miasta Rogoźno, na odcinku drogi nr 241.

Dodał, że załącznikiem do wniosku może być koncepcja lub studium.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny A. Olenderski zwrócił uwagę na konieczność usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego z uwagi na bezpieczeństwo osób, które przechodzą na drugą stronę ulicy.

J. Socha powiedział, że rozpozna ten temat i jak będą dogodne warunki, to wspólnie z radnym uda się na miejsce.

Radny R. Kinach powiedział, że otrzymał pismo z Rejonowego Związku Spółek Wodnych, które zwróciło się do GDDKiA z prośbą o podjęcie prac, mających na celu udrożnienie przepustów w drodze krajowej nr 11 (Garbatka – Ruda) i szybką interwencję. Dodał, że pismo jest z lipca 2009r. Zapytał, czy Dyrekcja zamierza coś w tym temacie na bieżąco zrobić?

A. Baranowski zapytał, czy woda płynie wzdłuż drogi, czy w poprzek?

Radny R. Kinach odpowiedział, że w poprzek.

A. Baranowski powiedział, że mało prawdopodobne jest, żeby przepust GDDKiA nie był drożny. Jeżeli woda płynie w poprzek, to nie są to obiekty Dyrekcji. Dodał, że niedrożność rowów melioracyjnych bierze się z tego, że to Związek Spółek Wodnych ma zarośnięte rowy i wydaje im się, że udrożnienie jednego przepustu spowoduje, że woda popłynie. Poprosił o ksero pisma, które radny przytoczył.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Bogdan Andrzej Jeran.

Wyjaśnił, że Powiat uchwalił budżet i znajduje się w nim budowa drogi z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych Gościejewo – Karolewo – Gościejewko – Zawady – Ryczywół. Pozostałe inwestycje będą realizowane na kwotę 620.000zł bezpośrednio przez ZDP. Będzie kończone skrzyżowanie Parkowo – Józefinowo na zasadzie rozliczenia tej inwestycji, która jest i o wybudowanie odcinka, o który wnioskowano. Projektant doprojektuje ciąg dalszy, mapę również trzeba rozbudować. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu chodników w Rogoźnie na ul. W. Poznańskiej. Projektant potrzebuje aktualnych map, ale żeby je sporządzić musi śnieg opaść. Odbędzie się renowacja nawierzchni drogi powiatowej od drogi krajowej nr 11 w kierunku Jaracza.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o sposób remontowania tej drogi.

B. Jeran stwierdził, że dokumentacja pokaże w jaki sposób. Fragment chodnika w Siernikach oraz parking w Pruścach zostaną ruszone jak będą mapy geodezyjne. Kolejnym zadaniem jest droga Owczegłowy – Wojciechowo. Chodzi przede wszystkim o usunięcie dwóch opażelin, które psują komfort jazdy tą drogą. Po odwodnieniu i pracy równiarek nie powinno być żadnych uwag co do jazdy tą drogą. Wyjaśnił, że sprawozdanie, które przygotował na sesję zawiera stan z października 2009r., ponieważ drogi ocenia się na jesień i na wiosnę.

Radny K. Lis podziękował za to, że jeszcze ze środków 2009r. udało się wykonać oznakowanie na ul. W. Poznańskiej. Zapytał, czy można zezwolić na ruch rowerzystów na chodniku w m. Garbatka? Bezpieczniej byłoby gdyby poruszali się po chodniku, niż po wąskiej jedni.

B. Jeran powiedział, że nikt nie będzie robił zamieszania z powodu kogoś jadącego rowerem po chodniku, a ciąg pieszo – rowerowy musiałby mieć minimum 2m.

Radny K. Lis zapytał o budowę chodnika od ul. Boguniewskiej wzdłuż ul. W. Poznańskiej do stadionu.

B. Jeran wyjaśnił, że robiony jest projekt i na ile starczy pieniędzy chodnik będzie budowany. Różnie przetargi wychodzą na różne kwoty. Stwierdził, że przy tych pieniądzach i przy takich przetargach i jeżeli dobędzie się stosunkowo wcześnie, już na wiosnę, to być może uda się do stadionu zrobić chodnik.

Radny K. Lis wyraził zadowolenie z działań, które Powiat podejmuje, bo jest ot przykładem, że działania wcześniejsze radnych, którzy przekazywali gminne środki budżetowe Powiatowi i Województwu na np. chodniki, były dobrym posunięciem. Zapytał o przeprawę międzybrzegową łodzią m. Kiszewo rz. Warta.

B. Jeran wyjaśnił, że 5 dzieci mieszka po drugiej stronie Kiszewa, czyli po drugiej stronie rz. Warty, a chodzą do szkoły. Albo będą chodzić 5 km do Niemieczkowa, albo trzeba będzie utrzymywać przeprawę, żeby dzieci miały 500m do szkoły. Zwrócił uwagę na problem z znalezieniem przewoźnika dzieci, który przewoziłby je łodzią.

Radny K. Lis powiedział, że droga w Jaraczu jest oświetlona lepiej niż centrum Warszawy. Dodał, że nie ma tam żadnego zabudowania. Zapytał, czy są jakieś przepisu, które mówią, iż musiało powstać aż tyle lamp?

B. Jeran powiedział, że w tej chwili powinien powstać tam chodnik, a prędzej czy później zabudowania i tak tam powstaną. Stwierdził, że jeżeli droga jest już robiona, to aż się prosi, aby zrobić krawężnik i chodnik.

Radny J. Witt zapytał, kiedy budowa miejsc postojowych koło kościoła będzie skończona? Nadmienił, że znajduje się tam dość duży, suchy jesion. Zapytał, czy przed położeniem kostki będzie usunięty?

B. Jeran odpowiedział, że jesion zostanie usunięty. Jest już wniosek złożony do Gminy, Komisja była na miejscu i lada chwila zapadnie decyzja.

Radny J. Witt zapytał, do jakiej kategorii, pod względem stanu nawierzchni, jest zaliczana droga w Józefinowo – Parkowo?

B. Jeran stwierdził, że droga jest przejezdna, tylko trzeba ostrożnie jechać. Wyjaśnił, że ukazał się wyrok Sądu Najwyższego i uznano, że ustawa o przekazaniu majątku powiatom jest w sprzeczności z ustawą o drogach. Ustawa o drogach mówi, że drogami powiatowymi są drogi łączące siedziby gmin na terenie powiatu. Dlatego taka droga jak do Józefinowa są drogami powiatowymi zupełnie przypadkowo. W przypadku Rogoźna drogą powiatową powinna być tylko ul. W. Poznańska do Murowanej Gośliny, droga na Garbatce, droga do Ryczywołu. Powiat Obornicki na dzień dzisiejszy jest zarządcą 306 km, a na faktycznie powinno być ok. 50km. Przy obecnych możliwościach technicznych i finansowych Powiat jest w stanie utrzymać faktyczne swoje drogi w przyzwoitym standardzie. Natomiast przy 300km i obecnych środkach dochodzi do szarpanin, którą drogę zrobić jako pierwszą. Dodał, że takich dróg jak Józefinowo – Parkowo w Powiecie jest ok. 20 np. w Sycynie, Nowołoskońcu.

Radny J. Witt zapytał o plany Powiatu związane z drogą Józefinowo – Parkowo.

B. Jeran powiedział, że plany na lata 2012-2013 w zakresie remontu dróg wynikają z nowego programu rozwoju dróg, który został przyjęty jako rozwój dla obszaru Powiatu Obornickiego. Nadmienił, że wyremontowanie dróg w ramach tego planu do 2013r. to rząd wielkości 80.000.000zł. Na 2010r. zaplanowano 620.000zł.

Radny J. Witt przypomniał, że na sesji padło sformułowanie, że droga Józefinowo - Parkowo będzie zaplanowana  na 2013r.

B. Jeran przyznał rację. Dodał, że w planie rozwoju lokalnego całe 270km dróg do remontu jest do 2013r., ponieważ plan jest do 2013r. Jest również podsumowanie w kwocie, zrobione wtedy kiedy plan był robiony i jest tam 80.000.000zł na remonty tych wszystkich dróg. Zaproponował, aby wszyscy sołtysi z Powiatu spotkali się i sami zadecydowali, który chodnik ma być robiony. Dodał, że ZDP obojętnym jest, który chodnik zrobią najpierw. Zapytał, według jakiej kolejności i jakich kryteriów drogi mają być remontowane? Stwierdził, że nikt się nie odważy zrobić grafiku, wg którego drogi mają być remontowane. Rok 2013 była maksymalnym terminem w tym planie rozwoju.

Radny J. Witt zapytał, czy jak mieszkańcy będą go pytać, czy jest szansa remontu drogi w 2013, to może im odpowiedzieć, że jest?

B. Jeran potwierdził.

Radny J. Witt zapytał o obcinanie suchych gałęzi nad drogą od skrzyżowania na drodze nr 11 do Parkowa.

B. Jeran powiedział, że jest to sukcesywnie podcinane.

Radny J. Witt stwierdził, że gałęzie są podcinane do wysokości 3m, a mieszkańcom chodzi o gałęzie na samej górze, których średnica dochodzi do 30 cm.

B. Jeran wyjaśnił, że przycinanie drzew należy do ZDP, jeżeli znajdują się one w pasie drogowym.

Radny J. Witt zapytał, do kogo w takim razie zwrócić się o przycięcie gałęzi?

B. Jeran stwierdził, że sołtys może się skontaktować z nim i razem mogą napisać pismo do lasów państwowych, ażeby zajęli się tym tematem.

Radny J. Witt stwierdził, że w niektórych miejscowościach leżą nawet 30 lat i sołectwo występuje drobne środki na wymianę płytek i uzupełnienie brakujących to ZDP odmawia realizacji, a buduje gdzie indziej nowe chodniki. Dodał, że najprościej jest napisać wniosek o nowy chodnik, ale realnie patrząc zawnioskowano tylko o drobną naprawę. Zapytał, czy jest taka możliwość

B. Jeran powiedział, że naprawa chodnika nie wiąże się z dużymi nakładami i ZDP może to zrobić.

Radny R. Kinach zapytał, czy nie warto byłoby zainwestować w plotki lub żywopłoty, które osłaniałyby drogi przed śniegiem zawiewanym z pól, szczególnie na odcinku Rogoźno - Studzieniec?

B. Jeran stwierdził, że przy takiej zimie jak w tym roku żadne plotki nie pomogą. Dodał, że płotki się sprawdzają, jeżeli opad jest do 30 cm. W Powiecie są drogi, przy których są żywopłoty i śnieg się zatrzymał na żywopłocie na wysokości ok. 1m, a potem naszedł jeszcze bardziej. Jak zmienił się kierunek wiatru, śnieg nachodził na drugą stronę i żywopłot stał się przeszkodą w drugą stronę. Zrobiło się koryto i rolnicy jechali polami, bo nie było szans na przejazd. Ciężki sprzęt musiał wyciągać kloce śniegu na 3 m wysokości. Wyjaśnił, że drogi powinny być wyniesione i wtedy wiatr przez nie przelatuje, a w Powiecie większość dróg jest zaniżona. Żywopłoty zatrzymywały śnieg w pierwszym tylko momencie. Przyznał, że problem tegorocznej zimy polegał na tym, że zaspy śnieżne musiały być usuwane ciężkim sprzętem. Podczas gdy do ciężkiego sprzętu przewidywano zaspy na maksymalnie 50m, a z Karolewa do Gościejewa 4,5 km kopano koparką raz przy razie i to trzy razy. W Siernikach i Pruścach również, a na drugi dzień było tak samo zasypane. B. Jeran stwierdził, że Powiat nie posiada sprzętu ośnieżającego z prawdziwego zdarzenia. Obecny sprzęt nie ma solidnej ramy, do której można byłoby przykręcić pług. Przyznał, że w ostatnim momencie udało się kupić pług wirnikowy, ale przy takich opadach w Gminie powinno być kilka takich pługów, aby rezultaty były widoczne.

Radny H. Janus stwierdził, że do dróg powiatowych kiedyś była tzw. subwencja drogowa. Od kiedy tego nie ma?

B. Jeran odpowiedział, że od kilku lat już jej nie ma. Wyjaśnił, że subwencja jest sposobem naliczenia przychodów, a nie wydatków. Przed wojną Gmina Rogoźno otrzymywała subwencję leśną, a przecież lasów nie utrzymywała. Subwencja leśna była liczona w ten sposób, że na terenie Gminy jest ileś lasów i ktoś inny czerpie pożytek z tego lasu i nie możne Gmina tego pożytku czerpać, aby to zrekompensować utracone korzyści daje się subwencję leśną. Przypomniał, że jak powstawały powiaty, to źle odstąpiono od systemu finansowania Powiatu, który miał mieć dochody poprzez udział w podatku. 80% Dochodów miało pochodzić z udziału w podatkach. Później się z tego wycofano i w tej chwili jest tylko 5%, resztą są właśnie subwencje, dotacje itd.

Radny H. Janus zapytał, czy jeżeli gminy przekazują pieniądze dla Powiatu na np. chodniki, to są one robione w pierwszej kolejności?

B. Jeran powiedział, że jeżeli gmina przekazuje pieniądze na chodnika w danej miejscowości to sprawa jest oczywista i trzeba zrobić chodnik, na który gmina pieniądze przekazała. Dodał, że porównując chodniki to za 2009r. w sumie najlepiej wypadła Gmina Oborniki, która prawie w ogóle nie przekazywała żadnych pieniędzy, a ma wykonanych najwięcej chodników, za największe pieniądze, przy 9-10% udziale. Gmina Rogoźno ponad 60% uczestniczyła w kosztach budowy chodników. Gmina Ryczywół ok. 50%. Stwierdził, że są różne możliwości finansowania i lepiej jak np. sołtys pomaga w rozwiązywaniu problemów, bo najlepiej w wiosce wie, z którym chodnikiem jest problem, albo gdzie przystanek postawić. Dodał, że zaangażowanie sołtysów jest bardzo potrzebne, podobnie jak współpraca. Nadmienił, że docenia ich pomoc, ponieważ zgłaszają usterki na drodze, zasypane drogi, brakujące znaki itd. Powiedział, że Oborniki, które z tego tylko tytułu, że Powiat znajduje się w Obornikach mają 3.000.000zł dochodu z tytułu opłat geodezyjnych, transportowych itd.

Radny H. Janus stwierdził, że dochody z opłat powinny być podzielone na wszystkie 3 gminy i byłoby to sprawiedliwe.

Radny A. Olenderski podziękował Dyrektorowi ZDP za wykonanie chodnika w Garbatce. Poprosił w imieniu mieszkańców o uczestnictwo w dalszej części budowy tego chodnika.

Radny H. Janus stwierdził, że tam gdzie pobocza drogi są wykaszane, pierwsze śniegi nie zagrażają. Drogi przed zimą, w okresie jesiennym powinny być wykaszane, aby zaoszczędzić koszty odśnieżania.

B. Jeran powiedział, że jesienią do Sepna wycięto wszystkie krzaki i jak napadał śnieg to cała miejscowość była totalnie zasypana. Lepszym rozwiązaniem byłoby wykoszenie tam krzaków tylko po jednej stronie rowu i wtedy śnieg zatrzymałby się i nie byłoby takiego problemu jak teraz. Dodał, że na wykaszanie krzewów trzeba znaleźć odpowiedni moment. Najlepiej jak ziemia jest zmarznięta, a jeszcze nie ma śniegu. Bo jak ziemia jest miękka to krzewy są wyrywane, zamiast przycinane. Nadmienił, że jest tylko 1 porządna maszyna, która ma ileś przystawek i każdemu się wydaje, że ona jeździ ze wszystkim naraz. Jak robi pobocze, to nie może kosić itp.

Radny H. Janus zapytał, czy Powiat nie może wynająć prywatnych osób i płacić im za odśnieżanie? Na wsiach jest wiele maszyn, które można wykorzystać.

B. Jeran wyjaśnił, że jest procedura przetargowa. W Powiecie ogłoszono przetarg na utrzymanie zimowe. Normalnie na utrzymanie przez ostatnie 10 lat tracono 115.000-  120.000zł. Wyjaśnił, że z ostrożności ogłosił przetarg na 330.000zł., ale skończyły się one już w styczniu. Od 1 lutego praktycznie przekroczono zamówienie publiczne i zrobiono domówienie na 50%, ale nie można zrobić zlecenia publicznego na kogoś innego niż na tego, który wygrał przetarg. Czy on podnajmie kogoś, to już jego sprawa. Wyjaśnił, że jeżeli Powiat podpisuje umowę na podstawie zamówienia publicznego na utrzymanie zimowe, to jest 7% podatku, a jak podmiot podnajmie kogoś to jest 22% podatku. Trudno jest znaleźć kogoś, kto chciałby u niego jeździć za cenę niższą od tej przetargowej, aż o 15%. Ratowano się domawiając z wolnej ręki do 58.000zł ciężki sprzęt, którego nie było w przetargu, a niemożna było domówić sprzętu, który już był. Były drogi, które po ośnieżeniu po kilku godzinach wyglądały tak samo. Samochody osobowe, ciężarowe, autobusy zakopywały się w śniegu.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Rogoźnie Pan Zbigniew Wiese.

Radny A. Olenderski zapytał o stan nawierzchni drogi w m. Cieśle.

Zb. Wiese powiedział, że ok. 10 lat temu zrobiono odcinek od drogi wojewódzkiej do stacji benzynowej Dąbrowskich. Wtedy jeszcze podmiot, którego działalność przekracza jakiś % użytkowania danej drogi, powinien uczestniczyć w jej utrzymaniu. Zwrócono się do Pana Dąbrowskiego z taką propozycją i zawarto porozumienie, że po połowie finansowano położenie nowego dywanika. Dlatego pozostał odcinek od stacji CPN do Ciesiel o ok.1300-1400m. W tej chwili jest w fatalnym stanie. Odcinek do Ciesiel był w ubiegłym roku planowany do utrwalenia powierzchniowego, ale z powodu braku środków i podzielonych opinii na ten temat celowości remontu, nie wykonano tego. Na bieżący rok nie ma nic w planach, poza łataniem dziur.

Radny A. Olenderski zapytał, czy droga w Gościejewie i w m. Cieśle są tak samo zniszczone?

Zb. Wiese odpowiedział, że mniej więcej tak. Obie wymagają pilnej interwencji.

Radny M. Połczyński stwierdził, że drogę w m. Cieśle można byłoby za kwotę 150.000zł, zrobić tak samo jak drogę Pruśce – Stare. Dodał, że wiadomą rzeczą było, że ta droga przez rok lub dwa nie uległa takiemu zniszczeniu jak się określa. Zapytał, czy te pieniądze zostały jakoś skonsumowane?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dołożono środki do naprawy drogi w Międzylesiu, do drogi w Marlewie i drogi Pruśce – Stare.

Radny H. Janus stwierdził, że droga Gościejewo – Karolewo jest remontowana od wielu lat w ten sposób. Powiat, który chce remontować tą drogę ze środków unijnych nie myśli o położeniu nowego asfaltu tak jak ma być to zrobione do Ciesiel, tylko tym samym sposobem co Pruśce – Stare, czyli łataniem nawierzchniowym. Tak samo mogłaby być robiona droga Rogoźno – Cieśle i na 10 lat na pewno by to wystarczyło. Skoro nie ma pieniędzy, to łatanie by wystarczyło. Rada z 500.000zł zdjęła 350.000zł, ale za 200.000zł można było utwardzić drogę nawierzchniowe. Dodał, że nie jest winą radnych, że pozostała kwota została przeznaczona na inne cele, nie na wniosek radnych.

Radny K. Lis powiedział, że przed podjęciem decyzji o podziale 500.000zł na drogę w m. Cieśle objechał te drogi. Stwierdził, że jechało się nimi jako po autostradzie, pomimo kilku miejsc. Natomiast na drodze od drogi krajowej 11 do PGR Gościejewo panują złe warunki jazdy.

Radny A. Olenderski powiedział, że ma zaufanie do przedstawiciela władz, do fachowca, który przygotował sprawozdanie.

Zb. Wiese poinformował, że droga została w ubiegłym roku wyłatana. Zaproponował, aby udać się na miejsce w kwietniu.

Radny H. Janus przypomniał, że kiedyś dyskutowano na temat Hoolpolu, ponieważ teraz jest już po przetargu na drogę Gościejewo PGR i ta firma też mogła w jakimś % dołożyć na tym odcinku, a nie było na pewno takich rozmów prowadzonych przed przetargiem.

Zb. Wiese odpowiedział, że nie wie.

Radny R. Kinach zapytał o zmianę organizacji ruchu na Pl. Powstańców Wielkopolskich, prawa strona od wjazdu ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Kilińskiego. Jest tam znak zakaz zatrzymywania i postoju przy chodniku.  Zaproponował, aby pod tym znakiem umieścić tabliczkę „nie dotyczy w niedziele i święta od godz. 7-13”. Wyjaśnił, że w niedziele ok. godz. 10.00 nie ma miejsc do parkowania. Dodał, że rozmawiał z Komendantem Policji i powiedział, że jest to jak najbardziej uzasadnione, żeby to zrobić.

Zb. Wiese poinformował, że w 2004r. był tam robiony projekt zmiany organizacji ruchu całego rejonu. Stwierdził, że byłaby to kosmetyczna zmiana, a potrzeba miejsc parkingowych jest.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny A. Olenderski poprosił radnych, aby sprawiedliwie dzielili środki na zadania inwestycyjne.

Radny R. Kinach zapytał, czy jest możliwość ustawienia parkometrów na ul. W. Poznańskiej?

Zb. Wiese powiedział, że wiąże się to z utworzeniem strefy płatnego parkowania i postawieniem parkometrów, organizacją ruchu. Oborniki to niedawno przerabiały ten temat.

Radny R. Kinach stwierdził, że są tam osoby, które z parkingu zrobiły sobie garaże. Osoby, które chcą jakieś sprawy załatwić na mieście nie mają miejsca, żeby stanąć.

Zb. Wiese przyznał rację.

Skarbnik Gminy zauważyła, że nie wszyscy mieszkańcy ul. W. Poznańskiej mają wjazd na swoje posesje.

Zb. Wiese stwierdził, że na ul. Gościnnej również stoją ciągle te same samochody.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na ul. Gościnnej każdy może wjechać na swoją posesję, w przeciwieństwie do ul. W. Poznańskiej.

Radny R. Kinach zapytał, w czym to koliduje?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie może być strefy płatnego parkowania.

Radny H. Janus zapytał, czy na utworzenie takiej strefy musi być zgoda Powiatu i Województwa, jeżeli ul. W. Poznańska jest drogą wojewódzką? Kto otrzyma pieniądze z parkomatów?

Sekretarz Gminy powiedziała, że Rada na wniosek Burmistrza w zaopiniowanej przez organy zarządzające drogami i ruchem drogowym może ustalić strefę płatnego parkowania. Dodała, że należałoby prześledzić, w jakich miejscach nie można i na jakich drogach.

Radny R. Kinach złożył wniosek o rozpatrzenie możliwości utworzenia płatnej strefy parkowania na ul. W. Poznańskiej od ul. Rynkowej do Pl. K. Marcinkowskiego oraz na ul. Gościnnej w Rogoźnie (w godz. 10-18).

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny M. Połczyński nieutwardzony odcinek drogi w Marlewie. Dodał, że warto byłoby podjąć inicjatywę wyprostowania drogi od drogi 241 do utwardzonego odcinka. Należałoby zawrzeć porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnej, aby wspólnie geodezyjnie odcinek wyprostować i nadać numer tej drodze.

R. Piątkowski stwierdził, że postępowanie w tej sprawie toczy się od października. Agencja wyraziła swoją aprobatę dla takiej inicjatywy. Jednak ze względu na pogodę nie można było kontynuować prac.

Sekretarz Gminy odczytała treść art.13b ust.7 ustawy o drogach publicznych. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1.1 wybiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi.

Radny R. Kinach złożył wniosek o wykonanie parkingu przy nowo wybudowanej drodze przy ul. Kościuszki 51 (naprzeciw nr 59).

Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 5 członków Komisji.

Radny R. Kinach powiedział, że w m. Garbatka zaraz za torami kolejowymi jest niedrożny przepust. Zapytał, czy są pieniądze w budżecie na przepusty?

Skarbnik Gminy poinformowała, że pieniądze, które były zaplanowane łącznie na wycinanie krzewów, poboczy itd. zostały wykorzystane na akcję zima. Dodała, że rachunek za odśnieżanie tylko w miesiącu styczniu wyniósł prawie 100.000zł.

Radny R. Kinach stwierdził, że w takim razie poczeka jeszcze z tym tematem i później do niego wróci.

Radny H. Janus zapytał, co dalej z projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu? Przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji dyskutowano na temat tej uchwały, ale zgodnie z ustawą o drogach publicznych, konieczna jest opinia Powiatu. Komisja złożyła wniosek w tej sprawie. Stwierdził, że nie może się dowiedzieć od nikogo w Urzędzie, co dalej z tą uchwałą? Czy została wysłana do Powiatu, czy nadal jest w Urzędzie? Czy projekt zostanie wycofany z porządku obrad sesji? Zapytał, czy sam ma wystąpić o taką opinię Powiatu?

Zastępca Burmistrza powiedziała, że myślała, iż radny sam wysłał projekt.

Radny H. Janus zaprzeczył. Dodał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji, podjęto wniosek, aby Burmistrz przystąpił do procedury, zmierzającej do uchwalenia projektu.

Zastępca Burmistrza zauważyła, że projekt uchwały znalazł się w porządku obrad, dlatego myślała, iż taka opinia już jest.

Radny H. Janus powiedział, że myślał, iż to już jest załatwione, dlatego Przewodniczący wprowadził uchwałę do porządku obrad. Zapytał, czy uchwałę będzie trzeba wycofać i wprowadzić w przyszłym miesiącu?

Zb. Wiese zaproponował, aby jeszcze raz spokojnie zastanowić się nad sensem i celem nadawania kategorii dróg gminnych tylu ścieżkom i dróżkom. Nadanie kategorii drodze na terenie wiejskim łączącej 2 dróżki, jest strzeleniem sobie samobója. Jak ktoś teraz pojedzie niezarejestrowanym ciągnikiem, to nic mu nie można zrobić. Jak będzie to droga gminna to poniesie pełne konsekwencje, ponieważ obowiązywać tam będzie ustawa o drogach publicznych. Ponadto w przypadku dróg  gminnych nakłada się na gminę pełne obowiązki, od oznakowania do projektu organizacji ruchu, a w tej chwili nic nie trzeba. Zapytał, po co zarośnięta droga, której nikt nie użytkuje, miałaby być drogą gminną?

Radny H. Janus wyraził zdziwienie, że Urząd Marszałkowski przyjął poprzednie oznakowanie. Ponieważ było to bez opinii Zarządu Powiatu, co jest niezgodne z ustawą o drogach publicznych, również bez uchwały Rady Miejskiej. Połowa ulic w mieście została przyjęta, połowa nie. Dodał, że ma numerację dróg z lat 80 i na podstawie tej mapy dokonał porównania z mapą, którą Pan Wiese przygotował z Panem Juszkiewiczem i możne wskazać drogi, którym nadali numerację nową i kategorie dróg gminnych, które były drogami polnymi. Dodał, że w swoim projekcie poszerzył zakres o kilka innych dróg.

Zb. Wiese powiedział, że następują zmiany w sposobie użytkowania niektórych dróg.

Radny K. Lis powiedział, że część dróg, które są na terenie miasta ma swoją nazwę i jeśli Pan Wiese nie chce, aby miały kategorie dróg gminnych, to trzeba to wyraźnie oznakować np. ul. Biskupskiego. Zapytał, dlaczego ludzie płacą mandaty za niewłaściwe parkowanie w tym miejscu, skoro to nie jest droga publiczna? Stwierdził, że należałoby ją oznakować, że to nie jest droga publiczna, tylko wewnętrzna.  Nie ma wyraźnej granicy, gdzie kończą się drogi gminne.

Z. Wiese powiedział, że ul. Biskupskiego powinna być drogą publiczną, a nie została zaliczona poprzednio, ponieważ stosunki własnościowe nie były uregulowane. Spółdzielnia Mieszkaniowa chce za tą droga zbyt dużo pieniędzy, a Gmina i tak tą drogę sprząta i łata tam dziury. Przyznał, że nie powinno się ludzi karać za złe parkowanie.

Radny H. Janus stwierdził, że nie każda droga publiczna jest drogą gminną i na każdej drodze Policja może zatrzymać i nie ma znaczenia, czy będzie to droga polna czy nie.

Zb. Wiese powiedział, że jeśli droga nie ma kategorii może zatrzymać tylko w określonych przypadkach, ale nie w takim zastosowaniu jak w przypadku dróg publicznych.

Radny H. Janus powiedział, że drodze z Karolewa, gdzie zakładano lampy, w prawo w pole, nadano kiedyś kategorię drogi gminnej. Zapytał, komu to służy? Poprosił, aby wskazać przepis, że na drodze osiedlowej, czy na drodze polnej niemającej kategorii drogi gminnej Policja nie może zatrzymać pojazdu.

Zb. Wiese powiedział, że jak znajdzie chwilę czasu, to zaprosi radnego i szczegółowo temat omówią. Dodał, że na drogi wewnętrzne nie ma przepisów regulujących.

 

Następnie omówiono głos zabrał Dyrektor ZEAPO W. Jaworski, który omówił materiał przygotowany na najbliższą sesję, który dotyczył oceny osiągnięć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009. Ponadto przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

Radny K. Lis zapytał, z czego wynika podział obwodów?

W. Jaworski wyjaśnił, że o podziale decydowali dyrektorzy.

Radny K. Lis zapytał, dlaczego odległość między dwoma liniami na mapie jest tak duża? Dlaczego dzieci z jednej ulicy, a przeciwnych jej stron mają być zakwalifikowane do innych obwodów?

W. Jaworski odpowiedział, że w taki sposób podział postanowili dyrektorzy i nie chciałby ingerować w ich uzgodnienia. Jednak i tak to rodzice zadecydują, gdzie dziecko pójdzie do szkoły. Jednego dnia dyskutowano z dyrektorami SP Nr 2 i SP Nr 3 nad podziałem całości i po 2 dniach dyskutowano na ten sam temat z dyrektorami gimnazjów.

Radny K. Lis zapytał, czy są gotowe wyliczenia dzieci w obwodach?

W. Jaworski wyjaśnił, że większość obszarów jest terenem inwestycyjnym. Rozdzielenie pozwoli funkcjonować wszystkim placówkom na określonym poziomie przyszłościowym.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie omówiono projekt uchwały w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski. Wyjaśnił, że tekst uchwały nie zmienił się znacznie do poprzedniej wersji. Skróceniu uległ tytuł uchwały, niektóre treści zostały z uchwały usunięte, ponieważ były powtórzeniami zapisów ustawowych. Jedną z najistotniejszych zmian są zapisy stawek bonifikat. Zmianą nie podlegają same stawki, tylko doprecyzowano charakter ich przynależności.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na pozostawienie bez zmian zapisu w § 4ust. 7, odnośnie kompetencji Rady przy sprzedaży nieruchomości powyżej 10.000zł, a także zapisy w §10. Stwierdził, że jeden lokal w budynku, również należy traktować jako wszystkie lokale w budynku.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski. Poinformował, że w §1 projektu uchwały pozostawiono okres najmu do uzupełnienia. Zasugerował, aby były to 3 lata. Jednak to Rada podejmie ostateczną decyzję i poprosił o ustosunkowanie się do tego okresu.

Radny H. Janus zapytał, czy wnioskowano o jakiś konkretny okres umowy najmu?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że nie mówiono o latach, tylko zwrócono się o przedłużenie umowy najmu lokalu.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Radny J. Witt zapytał o wielkość działki.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że ok. 3.000m².

Radny H. Janus powiedział, że od kilku lat grunty rolne są dzierżawione rolnikom na okres 1 roku. Wszyscy się temu sprzeciwiają, bo jest to za krótki okres i nie można planować porządnego nawożenia, ani upraw kolejnych. Dopiero w tym roku niektóre umowy są na 3 lata, a wcześniej tylko na rok. Stwierdził, że teraz chce się wydzierżawić komuś grunty aż na 9 lat. Jedni są poszkodowani.

Kierownik R. Piątkowski stwierdził, że w tym roku tą sytuację trzeba będzie zmienić, poprzez wypracowanie systemu, który by to regulował. Na pewno ta kwestia będzie w tym roku rozpatrywana, aby od września umowy wyglądały zupełnie inaczej niż do tej pory.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę na błąd w numeracji działki. Powinno być 1676/4, a nie 1674/4.

Kierownik R. Piątkowski przyznał rację.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego akurat na 9 lat ma być podpisana umowa?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że na taki okres złożono wniosek.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 7 – Wolne wnioski i informacje.

Radny H. Janus poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od NZOZ Ambulans  Union nt. pomieszczeń obecnie użytkowanych przez Zakład z prośbą o ich sprzedaż lub dzierżawę na relatywnie długi okres. Dodał, że Pan Obst zaznaczył w piśmie, że pomieszczenia nie spełniają wymogów prawnych. Poprosił radnych o opinię w tej sprawie. Zapytał, do kiedy NZOZ Ambulans Obst Union ma podpisaną umowę?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie wie, ale należy to sprawdzić. Dodała, że Pan Burmistrz rozmawiał z Panem Arturem i Panem Ryszardem Obst i wytłumaczył im, że nie jest zainteresowany sprzedażą pomieszczeń. Musiałaby się ona odbyć drogą przetargową i każdy mógłby te pomieszczenia kupić. Nadmieniła, że Gmina nie posiada innych pomieszczeń, które spełniałyby wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra. Dodała, że oczekuje się w tej chwili na opuszczenie budynku przez chirurga i wtedy można dostosować pomieszczenia do wymogów. Stwierdziła, że Gmina nie ma gwarancji, że podmiot dostanie kontrakt w następnych latach i może się okazać, że prywatny właściciel przejmie budynek. Nadmieniła, że ewentualnie można rozliczyć w czynszu wykonane remonty.

Radny J. Witt stwierdził, że propozycja Pani Burmistrz, iż podmiot może sam remontować pomieszczenia, w zamian za ulgi w czynszu się sprawdza.

Kierownik R. Piątkowski powiedział, że można zawrzeć umowę na relatywnie długi czas, pozwalający na rozliczenie tych nakładów na okres kilku lat.

Radny H. Janus zapytał, czy jeżeli NFZ daje kontrakt na 3 lata, to można podpisać umowę na  np. 5 lat.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że wtedy podmiot straci pieniądze, które włożył w remonty.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa przyjęła następujące stanowisko:

Komisja przychyla się do bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu, NZOZ Obst Ambulans Union  Ratownictwo Medyczne na okres dłuższy niż 3 lata. Jednocześnie negatywnie opowiada się za sprzedażą budynku, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Ww. stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 radnych.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w związku z zobowiązaniem jej osoby do zwrócenia się z zapytaniem do Pani J. Pijanowskiej i Pana A. Pierwoły, odnośnie dalszego reprezentowania Gminy w organizacji „Biały Kruk”, poprosiła aby zwrócić uwagę na art. 70 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin, uczestniczących w związku. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu. W komentarzu do tego przepisu jest napisane, że rada gminy w drodze uchwały może upoważnić zamiast wójta, inną osobę do reprezentowania gminy w zgromadzeniu związków. Uchwała taka podlega nadzorowi właściwego organu, który w razie ustalenia braku wniosku wójta powienien stwierdzić nieważność uchwały. Rada gminy może powierzyć reprezentację gminy zastępcy wójta lub radnemu. Sekretarz Gminy stwierdziła, że nie ma podstaw do zwrócenia sie do tych 2 osób, jako mieszkańców Gminy, z zapytaniem czy chcą być członkami organizacji. Wyjaśniła, żę takie kompetencje ma walne zebranie tego stowarzyszenia. Ponadto liczne orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, że do reprezentacja gminy wynika  z samej ustawy o samorządzie gminnym. Powiedziała, że nie może zwrócić się z pytaniem do mieszkańca, czy chce być członkiem, bo automatycznie nie może nim być. Na wniosek burmistrza może być to radny lub zastępca burmistrza. Gmina nie może wchodzić w kompetencje stowarzyszenia, które na walnym zebraniu uchwałą przyjmuje członka. Należałoby wyznaczyć nowych przedstawicieli i zmienić uchwałę Rady.

Radny M. Połczyński stwierdził, że z ludzkiej przyzwoitości należałoby zaprosić te osoby na Komisję, czy na sesję i powiadomić o zmianie uchwały itd.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.00.

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 17 marca 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf