Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 39/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 lutego 2010r., o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 39/2010

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 lutego 2010r., o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe (wybrane organizacje) za 2009 rok.

 

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska.

 

Członkowie Komisji zapoznali się z losowo wybranymi umowami, które zostały zawarte z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań własnych Gminy.

 

UKS Libero

·         umowa nr 716-5/2009 z dnia 12 maja 2009 roku, jej załącznikiem jest złożona oferta (z 2 marca 2009r.) na realizację zadania,

·         środki przelano 20 maja 2009r. zgodnie z zawartą umową,

·         sprawozdanie merytoryczne i finansowe – wpłynęło dnia 18 stycznia 2010r.,

·         zadanie zatwierdzono i rozliczono protokólarnie 12 lutego 2010r.,

Uwaga: należy zwrócić uwagę zleceniobiorcom na bardziej dokładne opisywanie rachunków m.in. transportowych (poprzez wskazanie miejsca zawodów sportowych).

 

UKS Olimpijczyk

·         umowa nr 716-6/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku na kwotę 4.500zł, je załącznikiem jest złożona oferta ( z 20 lutego 2009r.)

·         środki przelano 20 kwietnia 2009 roku,

·         sprawozdanie merytoryczne i finansowe złożono łącznie z listą zawodników i kserokopiami faktur – wpłynęło dnia 12 stycznia 2010r.,

·         zadanie zatwierdzono i rozliczono protokólarnie 26 stycznia 2009r.,

Uwaga: część faktur transportowych zdaniem Komisji winno być dokładnie dokładnie opisane miejsce docelowe wyjazdu.

 

UKS Dwójka

·         umowa nr 716-4/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. na kwotę 8.000zł, jej załącznikiem jest złożona oferta,

·         środki przelano 30 kwietnia 2009 roku,

·         sprawozdanie merytoryczne i finansowe – wpłynęło 29 stycznia 2010r.,

·         zadanie zatwierdzono 11 lutego 2010r.

Uwaga: sprawozdanie przygotowane wzorcowo i bez zastrzeżeń.

 

LOK Zarząd Miejsko - Gminny

·         umowa nr 716-1/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku na kwotę 8.000zł, załącznikiem złożona oferta 25 lutego 2009r.,

·         środki przelano 15 kwietnia 2009r.,

·         sprawozdanie merytoryczne i finansowe wpłynęło dnia 27 stycznia 2010r.,

·         dnia 11 lutego 2010r. przyjęto złożone rozliczenie zadania,

Uwaga: Dotacja została rozliczona prawidłowo z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne koła LOK z terenu Gminy Rogoźno (załącznik do sprawozdania zbiorczego).

 

 

Przewodnicząca Komisji......................................

 

Wiceprzewodniczący............................................

 

Członek................................................................

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.45.

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 11 marca 2010 roku

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf