Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Rogoźna

Wykaz

 Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

                Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Kaziopole

 gm. Rogoźno

/ obręb KAZIOPOLE

28/3 o pow.3,1312ha, 28/4 o pow.0,1486ha, 28/5 o pow.0,0456ha 28/6 o pow.0,1266ha

KW PO1O/00023574/4

- działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6 objęte są decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.69.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy drogi wewnętrznej na terenie części działki o nr ewid.28/2 położonej w miejscowości Kaziopole, gm. Rogoźno,

- działka 28/3 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i terenach leśnych,

 

- ww. działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka.

 

 

sprzedaż działek nastąpi w jednym kompleksie o łącznej pow. pow.3,4520ha

 

cena sprzedaży

 160 000,00zł netto

 

nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu części ceny za działki nr: 28/4, 28/5 i 28/6, tj. w 11,34% wylicytowanej ceny, natomiast sprzedaż działki 28/3 zwolniona jest z podatku od towarów i usług art.43 ust.1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. 88,66% wylicytowanej w przetargu ceny zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

- dla zbywanej działki zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki,

 

- zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.6 z późn. zm.) w oparciu o art. 37a prawo pierwokupu przedmiotowej działki z mocy ustawy przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe

 

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 08 maja 2020 r. do dnia 01 czerwca 2020 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem

 22 czerwca 2020 r.

 

 

 

Rogoźno, dnia 08 maja 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf