Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LI/366/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia d

Uchwała Nr  LI/366/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2010 r.

 

zmieniająca  Uchwałę nr XLV/320/2009  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  i art.18 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r. Nr 89, poz.625 ze zmianami)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„ § 1  Przekazuje  się nieodpłatnie umową darowizny do Enea S.A. z  siedzibą w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 dodatkowe punkty oświetlenia drogowego zamontowane w 2008 roku na obwodach stanowiących własność Spółki zgodnie z załącznikiem do uchwały.”

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/366/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

dnia 31 marca 2010r.

 

Zgodnie z projektem umowy darowizny nr CRU/P/.....2009/DU/UM przekazanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno montowanych w 2008 roku winno być zawarte pomiędzy ENEA S.A. ul. Nowowiejskiego  11 60-967 Poznań, a Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno, natomiast w uchwale Nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. ww. oświetlenie przekazuje się nieodpłatnie do ENEA Operator Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58.

 

 

 

drukuj pobierz pdf