Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

             Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

                Przedmiot zbycia

Cena i warunki sprzedaży

1

2

3

4

5

1.

ul. Wielka Poznańska 16               w Rogoźnie

 

 

1178/4 o pow.0,0220ha

KW PO1O/00019123/7

                     

 

 

lokal mieszkalny nr 3, o pow. użytkowej 51,00m2,położony na II piętrze, z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej   pow.5,22m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1278/10000 oraz udział do działki nr 1178/4 o pow.0,0220hawynoszący 1278/10000.

 

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka nr 1178/4 położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej, ww. działka gruntu znajdują się w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- dom mieszkalny Wielka Poznańska 16 objęty jest ochroną konserwatorską – gminna i wojewódzka ewidencja zabytków ,

- działka 1178/4 objęta jest warunkami zabudowy nr:

a) GPiM.7331-98/04 z dn. 20.01.2005 r. – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne znajdującego się w budynku nr 16 przy ul. W. Poznańskiej (na piętrze budynku) położonego na działce o nr ewid. 1178/4 w Rogoźnie,

b) GPiM.7331-94/05 z dn. 30.12.2005 r. – zmian elewacji polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu handlowym zlokalizowanym w parterze budynku nr 16 położonego na terenie działki o nr ewid. 1178/4 przy ul. W. Poznańskiej oraz dobudowa pomieszczenia socjalnego do w/w budynku na terenie działki nr 1178/3,

- w dziale I-Sp KW PO1O/00019123/7 wpisane jest uprawnienie o następującej treści: „prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 1178/3 ograniczone do korzystania z instalacji kanalizacyjnej celu jej eksploatacji i wywozu nieczystości oraz korzystania z obszaru o pow.20m2, przylegającego do wejścia do budynku usytuowanego na działce 1178/4 od strony nieruchomości obciążonej wydzielonego i ogrodzonego przez powoda na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 1178/4. na podstawie § 9 umowy o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie” wpisane w oparciu o umowę oddania gruntu w wieczyste użytkowanie z dnia 22.08.1995 r.,  

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnych i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 97 097,00zł

Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 31 820,00zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z póź. zm.).

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r.

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 06 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 24 czerwca 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf