Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na LII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z L i LI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.       Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

a.       wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli,

b.       dyskusja.

6.       Analiza wykonania budżetu za 2009 rok.

a.         sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2009 rok,

b.        opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok,

c.         przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok,

d.        opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009r.,

e.         dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem,

f.         podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.       utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie,

b.       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,

c.        wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie,

d.       nazewnictwa ulic,

e.        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2010-2017.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie
(-) Roman Szuberski

 

drukuj pobierz pdf