Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej

Zarządzenie Nr OR.0151-21/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 39 ust.2 i art. 67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami, w związku z § 2 ust.1 ust.2, § 9 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj.Wlkp Nr 135, poz. 2544 z dnia 08 sierpnia 2003r. ze zm), oraz uchwały nr XXXVI/251/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym przetargów nieograniczonych – pierwszego w dniu 10 czerwca 2009r.,drugiego w dniu 9 marca 2010r.  na sprzedaż niezabudowanej działki nr 360 o pow. 0,43 ha  położonej w obręb ew. Pruśce, objętej księgą wieczystą nr KW 28 489 nie wykazującą obciążeń, przystępuję do rokowań na zbycie w/w nieruchomości.

 

§ 2.

Cenę wywoławczą ustala się w wysokości   30.000,00  zł.

 

§ 3.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm./.

 

§ 4.

Koszty  wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto  951,11 zł.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf