Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej w m. Karolewo

Zarządzenie Nr 30/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej w m. Karolewo

 

Na podstawie art. 30  ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się stawki wynajmu sali wiejskiej:

 

1)       na imprezy rodzinne (komunie, 18–tki i inne)    100 zł + opłaty za media.

 

§ 2.

Nie pobiera się opłat za:

           

1)  imprezy samorządowe,

2)  szkolenia OSP,

3)  spotkania Koła Gospodyń Wiejskich,

4)  zajęcia dla dzieci i młodzieży,

5)  inne imprezy społecznie użyteczne – za zgodą Burmistrza Rogoźna.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej sołectwa Karolewo.

 

 

 

drukuj pobierz pdf