Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz  Rogoźna

 

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

                Cena sprzedaży

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Kotlarska 1/12

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

1751/1 o pow.0,0470ha

1751/2 o pow.0,0088ha

KW PO1O/00021799/3

                         

lokal użytkowy nr 12 o pow. użytkowej 42,76m2 składający się z sali sprzedaży, i pomieszczenia magazynowego, położony na parterze z przynależnym pomieszczeniem o pow. użytkowej 4,96m2, tj. z piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 12p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 768/10000 oraz z takim samym udziałem do działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 1751/1 o pow.0,0470ha i 1751/2 o pow.0,0088ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00021799/3.   

/- wejście od ul. Wielka Poznańska

 

 

 

 

 

90 000,00zł

brutto

 

- w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonego Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) działka 1751/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MWn/U-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami, natomiast działka 1751/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/U-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej. Działki nr: 1751/1 i 1751/2 w oparciu o zapisy ww. planu zlokalizowane są w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

- dom Kotlarska 1 usytuowany w granicach  działek nr: 1751/1 i 1751/2 ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.),

- w dziale III KW PO1O/00021799/3 prawa, roszczenia i ograniczenia pod

nr wpisu 1, inny wpis o treści: „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.”,

- w dziale IV KW PO1O/00021799/3 widnieje komentarz do migracji o następującej treści: w łamie 4 wpisano: "Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 21 kwietnia 2000 r.”,

- lokal użytkowy objęty umową najmu do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 04 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 19 marca 2021 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 04 lutego 2021 r.

 

drukuj pobierz pdf