Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie

UCHWAŁA Nr LII/371/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm) uchwala się co następuje:

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 9 lat nieruchomości – części działki ozn. ewid. nr 1413/13 o powierzchni 130m², położonej w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII/371/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

 

Z wnioskiem o wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 1413/13 o powierzchni 130m²  położonej w Rogoźnie, przy ul. II Armii Wojska Polskiego na okres 9 lat, zwróciła się p. Barbara Orzeł. 

Przedmiotowa nieruchomość ma być wykorzystywana jako ciąg komunikacyjny-pieszy.

Zgodnie z ewidencją gruntów  działka zapisana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane.   

Wydzierżawienie części działki nr 1413/13 jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania planowanego zagospodarowania działki nr 1413/15, będącej własnością wnioskodawcy, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Mapka z oznaczeniem przedmiotowej działki stanowi załącznik nr 1 do uzasadnienia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf