Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w m. Słomowo

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 27 kwietnia 2010r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Remont świetlicy wiejskiej w m. Słomowo

w składzie:

 

  1. Przewodniczący                -   Tadeusz Zygmunt
  2. Sekretarz                           -   Karolina Frankowska
  3. Członek                              -   Eugeniusz Cieszyński
  4. Członek                              -   Maria Domagalska
  5. Członek                              -   Zbigniew Wiese

 

§ 2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1.     dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

2.     nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji

3.     dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1.     dokonanie oceny ofert dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych

2.     sporządzanie protokołu postępowania

3.     przygotowania projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

4.     dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4. Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3-5, należy w szczególności:

1.    dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych

2.    dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności

3.    dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych

4.    dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego Promocji.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf