Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

             Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

 Przedmiot zbycia

Cena i warunki sprzedaży

1

2

3

4

5

1.

ul. Wielka Poznańska 42               w Rogoźnie

/ obręb ROGOŹNO

 

 

1687/1 o pow.0,0532ha

1687/3 o pow.0,0039ha

KW PO1O/00022741/9

                     

 

lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 67,16m2,położony na parterze, z przynależnym pomieszczeniem o  pow.13,35m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 39/100 oraz udział do działek nr: 1687/1 o pow.0,0532 i 1687/3 o po.0,0039hawynoszący 39/100.

 

 

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działki nr: 1687/1 i 1687/3 położone są na terenie zabudowy śródmiejskiej, ww. działki gruntu znajdują się w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obszaru rewitalizacji i przestrzeni publicznej,  

- dom mieszkalny Wielka Poznańska 42 objęty gminną i wojewódzką ewidencją zabytków

 

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działek gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 125 510,00zł

Cena po zastosowaniu 60% bonifikaty                  z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę

 

wynosi 40 287,20zł brutto

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

Sprzedaż następuje na rzecz najemcy

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.).

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem                    06 maja 2021 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 24 marca 2021 r.

 

drukuj pobierz pdf