Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym z dnia 12 kwietnia 2021 r.

 

Burmistrz  Rogoźna Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

                Cena sprzedaży

                netto/brutto

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Leśna     

m. Rogoźno

/ - obręb ROGOŹNO

 

166/5 o pow. 0,0964ha

KW PO1O/00022213/9

 

35 500,00zł

netto

-  w oparciu o ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwaloną Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. poz.6982 z dn. 16.09.2020 r.), przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN/U o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, ponadto działka 166/5 objęta jest w części linia elektroenergetyczną średniego napięcia 15 kV wraz z pasem technologicznym,  

 

-  działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- na terenie działki 166/5 znajduje się słup konstrukcji stalowej wraz z napowietrzną linia elektroenergetyczną średniego napięcia 15kV,

 

 

 

166/7 o pow. 0,0946ha

KW PO1O/00022213/9

 

43 000,00zł

netto

2.

ul. Rynkowa 21

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

 

1065

o pow.0,0382ha

KW

PO1O/00027552/2

                         

lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 67,75m2 składający się z 4 (czterech) pokoi, kuchni i przedpokoju, położony na poddaszu, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 6,70m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 4p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1844/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1065 o pow.0,0382ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027552/2

 

 

45 000,00zł

brutto

 

 

 

-przeznaczenie działki 1065: brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka nr 1065 położona jest  na terenie zabudowy śródmiejskiej oraz położona jest w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i obszaru przestrzeni publicznej oraz przestrzeni rewitalizacji,

- dom Rynkowa 21 usytuowany w granicach działki 1065 objęty jest ochroną konserwatorską – ewidencja zabytków, 

 

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.),

- w dziale III KW PO1O/00027552/2 prawa, roszczenia i ograniczenia pod

nr wpisu 1, inny wpis o treści: „wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.”,

- w dziale IV KW PO1O/00027552/2 widnieje komentarz do migracji o następującej treści: „w łamie 4 wpisano: "wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. wpisano dnia 14 czerwca 1999 r".”,

3.

ul. Wielka Poznańska 114

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

2117                                               o pow.0,0727ha

KW

PO1O/00027803/7

lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 26,90m2 składający się pokoju i kuchni, położony na parterze z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow.6,03m2 w inwentaryzacji oznaczonym nr 2g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 3293/21081 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2117 o pow.0,0727ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027803/7   

 

 

28 000,00zł

brutto

 

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka nr 2117 położona jest  na terenie zabudowy śródmiejskiej oraz położona jest w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- dom Wielka Poznańska 114 usytuowany w granicach działki 2117 objęty jest ochroną konserwatorską – ewidencja zabytków

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.),

 

4.

ul. Strzelecka

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

2247/15 o pow. 0,7600ha

KW PO1O/00025563/8

 

560 000,00zł

netto

 

- w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańska uchwalonego Uchwałą Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 13.05.2017 r., poz.3900) działka 2247/15 gruntu objęta jest symbolem MW o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- działka 2247/15 położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

- przetarg ustny nieograniczony

- nabywca na podstawie art.146aa  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

- w dziale III KW PO1O/00025563/8 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

 

5.

ul. Kasztelańska     

m. Rogoźno

/ - obręb ROGOŹNO

 

138/44                                               o pow.0,1000ha

KW

PO1O/00026122/2

 

 

39 000,00zł

netto

-  w oparciu o ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwaloną Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. poz.6982 z dn. 16.09.2020 r.), przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 14MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,   

 

-  działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

 

- przetarg ustny nieograniczony

- nabywca na podstawie art.146aa  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

- w dziale III KW PO1O/00026122/2 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

 

6.

ul. Hetmańska / Leśna

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

197/20 o pow. 0,0828ha

KW PO1O/00026122/2

 

35 500,00zł

netto

- w oparciu o ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwaloną Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. poz.6982 z dn. 16.09.2020 r.),  działki gruntu objęte są symbolami 17MN, 18MN i 19MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 

-  działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

 

 

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- w dziale III KW PO1O/00026122/2 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

-  działki nr: 197/38, 197/39, 197/40, 197/41 i 197/42 zlokalizowane są w granicach obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niski i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

197/21 o pow. 0,0840ha

KW PO1O/00026122/2

35 000,00zł

netto

197/24 o pow. 0,0809ha

KW PO1O/00026122/2

37 100,00zł

netto

197/26 o pow. 0,0941ha

KW PO1O/00026122/2

47 100,00zł

netto

197/27 o pow. 0,0825ha

KW PO1O/00026122/2

41 400,00zł

netto

197/32 o pow. 0,0932ha

KW PO1O/00026122/2

39 800,00zł

netto

197/38 o pow. 00919ha

KW PO1O/00026122/2

39 300,00zł

netto

197/39 o pow. 0,0918ha

KW PO1O/00026122/2

39 300,00zł

netto

197/40 o pow. 0,0920ha

KW PO1O/00026122/2

39 300,00zł

netto

197/41 o pow. 0,1159ha

KW PO1O/00026122/2

45 900,00zł

Netto

197/42 o pow. 0,1035ha

KW PO1O/00026122/2

 

44 100,00zł

netto

7.

ul. Skrajna / Łamana

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

2409/15 o pow. 0,0946ha

KW PO1O/00025563/8

 

35 400,00zł

netto

- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 98, poz.2406) przedmiotowe działki objęte są symbolami 67MNr i 68MNr o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej,

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- w dziale III KW PO1O/00025563/8 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

 

2409/16 o pow. 0,0946ha

KW PO1O/00025563/8

35 400,00zł

netto

2409/17 o pow. 0,0946ha

KW PO1O/00025563/8

35 400,00zł

netto

2409/18 o pow. 0,0981ha

KW PO1O/00025563/8

36 600,00zł

netto

2409/19 o pow. 0,0981ha

KW PO1O/00025563/8

36 600,00zł

netto

2409/20 o pow. 0,0999ha

KW PO1O/00025563/8

37 300,00zł

netto

2409/21 o pow. 0,1015ha

KW PO1O/00025563/8

37 900,00zł

netto

2409/22 o pow. 0,1030ha

KW PO1O/00025563/8

38 400,00zł

netto

2409/23 o pow. 0,1043ha

KW PO1O/00025563/8

38 900,00zł

netto

2409/30 o pow. 0,1054ha

KW PO1O/00025563/8

37 700,00zł

netto

2409/31 o pow. 0,1037ha

KW PO1O/00025563/8

37 800,00zł

netto

2409/32 o pow. 0,1021ha

KW PO1O/00025563/8

37 100,00zł

netto

2409/33 o pow. 0,1021ha

KW PO1O/00025563/8

36 600,00zł

netto

2409/34 o pow. 0,1006ha

KW PO1O/00025563/8

36 100,00zł

netto

2409/35 o pow. 0,0992ha

KW PO1O/00025563/8

35 600,00zł

netto

8.

Kaziopole  gm. Rogoźno

/ - obręb KAZIOPOLE

 

53/1 o pow.0,3900ha

53/2 o pow.0,0900ha

52/3 o pow.0,0400ha

KW PO1O/00026466/5

sprzedaż następuje w jednym kompleksie o łącznej pow.0,5200ha

 

30 000,00zł

brutto

- brak planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działki nr:

a) 53/1 – położona jest na terenie trwałych użytków zielonych, zadrzewień i dolin rzecznych oraz terenach wód powierzchniowych śródlądowych,

b) 53/2 – położona jest na terenach trwałych użytków zielonych, zadrzewień i dolin rzecznych,

c) 52/3 – położona jest na terenach rolniczych niższych klas bonitacyjnych (IV-VI).

- przedmiotowe działki położone są w granicach obszaru Natura 2000 „Puszcza Notecka”.

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.),

 

- działka 53/1 objęta jest umową dzierżawy do dnia 31.08.2021 r., 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 04 maja 2021 r.

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 25 maja 2021 r.

 

 

Rogoźno, dnia 12 kwietnia 2021 r.

 

drukuj pobierz pdf