Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 41/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 kwietnia 2010r., o godz. 13.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Protokół nr 41/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 kwietnia 2010, o godz. 13.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.Temat posiedzenia:

Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok.Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności. Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska.Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok – uchwała Składu Orzekającego Nr SO – 0954/12/15/Pi/2010 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok – jest pozytywna. Nadmieniła, że Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2009 rok nie został należycie uzasadniony.

W dalszej kolejności członkowie Komisji opracowali komentarz do opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, który zostanie przedstawiony na LII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2009r.Przewodnicząca Komisji..................................

Zastępca Przewodniczącej................................


Członek Komisji...............................................Posiedzenie zakończono o godz. 15.30.


Protokół sporządziła: Adriana Potocka


Rogoźno, dnia 22 kwietnia 2010r.

 

drukuj pobierz pdf