Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na LIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 19 maja 2010 roku o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 1.

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 19 maja 2010r.(środa) o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.      Działalność GOPS oraz innych podmiotów świadczących pomoc potrzebującym:

a.       informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b.       wystąpienia Gości,

c.        dyskusja.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,

b.      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo,

c.       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r., na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej,

d.       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaziopole na lata 2010-2017,

e.       zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

f.        ustalenia wysokości diet dla sołtysów,

g.       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) Roman Szuberski

 

 

 

drukuj pobierz pdf